Mūzika
Lūk, plīvo karogs cēls!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

4

Lūk, plīvo karogs cēls!

Apņēmīgi

1. Lūk plīvo karogs cēls tur kalna virsotnē!

No visas pasaules tas ļaudis sapulcē.

Tai zemē Ciānā, kur miers un laime mīt,

Tā Kunga karogs kalna galā plīv’.

2. Dievs vienmēr atceras, kas solīts sendienās,

Viņš pacels karogu uz kalna Ciānā,

Lai dienās pēdējās tas tautas sasauktu

Un patiesības gaismu dāvātu.

3. Tiks uzcelts Dieva nams uz kalna Ciānā,

Lai ļaudis varētu it visur liecināt:

„Mēs kalnā uzkāpsim, un Dievam kalposim,

Mēs mūžam Viņa vārdiem klausīsim.“

4. Tā Kunga likumus mums templī iemācīs,

Tie gudrību un gaismu Zemei atnesīs.

Mēs slēgsim derības un iesim ceļu šo,

Lai izglābt varam arī mirušos.

Vārdi: Joel H. Johnson (1802–1882)

Mūzika: Ebenezer Beesley (1840–1906)

Jesajas 2:2–3

Jesajas 5:26