Mūzika
Es zinu — dzīvs mans Pestītājs
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

75

Es zinu — dzīvs mans Pestītājs

Izjusti

1. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs,

Mans nemirstīgais Skolotājs!

Viņš dzīvs, Viņš dzīvs, kaut mira reiz!

Līksmā vēsts nes mieru dvēselei.

Dzīvo Viņš, lai dāsni svētītu

Un par mani Tēvu aizlūgtu,

Sniegtu roku bēdās, nelaimē,

Dotu veldzi manai dvēselei.

2. Viņš dzīvs, lai mani vadītu

Un bagātīgi svētītu,

Viņš dzīvs, lai sniegtu atbalstu,

Uzklausītu kvēlu lūgšanu.

Dzīvo Viņš, lai mani mīlētu,

Asaras no vaigiem notraustu.

Dzīvo Viņš, lai bailes kliedētu,

Mierinātu sirdi skumīgu.

3. Viņš dzīvs, mans laipnais, viedais draugs,

Un mani mīlēt nepārtrauks.

Viņš dzīvs! Es dziedot godinu

Augsto priesteri un Ķēniņu.

Dzīvo Viņš, Lai nāvi uzveiktu

Un man dzīves elpu dāvātu.

Debesīs man taisot mājvietu,

Gādā Viņš, lai tur es nonāktu.

4. Viņš dzīvs! Lai visa slava Tam!

Viņš vienmēr līdzās, Glābējs mans.

Lai sirds man līksmot nepārstāj,

Zinu es — ir dzīvs mans Pestītājs!

Viņš dzīvs! Lai visa slava Tam!

Viņš vienmēr līdzās, Glābējs mans.

Lai sirds man līksmot nepārstāj,

Zinu es — ir dzīvs mans Pestītājs!

Vārdi: Samuel Medley (1738–1799). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: Lewis D. Edwards (1858–1921)

Ījaba 19:25

Psalmi 104:33–34