Mūzika
Lai notiek Tavs prāts!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

113

Lai notiek Tavs prāts!

Dziļdomīgi

1. Starp gara bērniem augstībā

Kad Glābējs tika aicināts

No grēka zemes ļaudis glābt,

Viņš teica: „Tēvs, lai notiek Tavs prāts!“

2. Viņš debess troni atstāja,

Kā vienkāršs bērniņš piedzima,

Uz Dievu vienmēr paļāvās,

Tam teikdams: „Tēvs, lai notiek Tavs prāts!“

3. No ērkšķu kroņa nebijās

Un krustu nesa Pestītājs,

No Savas gribas atteicās

Un teica: „Tēvs, lai notiek Tavs prāts!“

4. Mēs pieņemam šo mielastu,

Lai pieminētu Glābēju

Un spētu teikt kā Pestītājs:

„Ne mans, bet Tavs lai notiek prāts!“

Vārdi: Frank I. Kooyman (1880–1963). © 1948 IRI

Mūzika: Robert P. Manookin (1918–1997). © 1985 IRI

Mozus 4:2

Lūkas 22:41–44

2. Nefija 10:24