Mūzika
Lai līksmojam, svētie!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

3

Lai līksmojam, svētie!

Priecīgi

1. Lai līksmojam, svētie, par glābšanas dienu!

Vairs ilgāk mums vientuļiem nevajag klīst.

Ik tautai uz Zemes vēsts priecīgā izskan,

Ka pestīšanas stunda mums visiem būs drīz.

Tad svētie reiz saņems, kas apsolīts ticis,

Vairs nespēs tos vajāt vai nomelnot kāds.

Tik skaista kā Ēdenes dārzs tad būs Zeme,

Un Jēzus teiks: „Israēl, mājās reiz nāc!“

2. Mēs mīlēsim visus un godīgi būsim,

Lai vienoti ļaunajam pretī var stāt.

Drīz bezdievji izbailēs trīcēs un drebēs,

Mēs gaidīsim to stundu, kad Glābējs būs klāt.

Tad svētie reiz saņems, kas apsolīts ticis,

Vairs nespēs tos vajāt vai nomelnot kāds.

Tik skaista kā Ēdenes dārzs tad būs Zeme,

Un Jēzus teiks: „Israēl, mājās reiz nāc!“

3. Ar ticību ļausimies Jehovas rokai,

Lai vada caur pēdējām dienām mūs tā.

Drīz ražas un atmaksas diena būs galā.

Ar taisnīgajiem celsimies, Glābējs kad nāks.

Tad svētie reiz saņems, kas apsolīts ticis,

Un eņģeļi godības kroni tiem sniegs.

Tik skaista kā Ēdenes dārzs tad būs Zeme,

Un kopā ar Kristu būs svētie kā viens.

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas primizdevumā (1835).

Mūzika: Henry Tucker, ap 1863 g.

Mozus 7:61–67

Ticības apliecinājumi 1:10