Mūzika
Ak, nāc jel, kungu Kungs!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

29

Ak, nāc jel, kungu Kungs!

Droši

1. Ak, nāc jel, kungu Kungs!

Jau ilgi gaidām Tevi mēs.

No grēka nastas atpestī

Un dziedē dvēseles!

Nāc visu tautu gaidīts, nāc!

Lai Israēls tiek pulcināts!

2. Nāc un no grēka attīri

Šo pasauli ar uguni,

Lai taisnīgums te valdītu,

Lai svētie līksmotu

Un prieka dziesmām uzņemtu

Mēs Tevi — miera Valdnieku!

3. Skan Ozianna vareni —

No grēka esam izpirkti!

Uz augstā kalna Ciānā

Dziesmām Tevi godinām.

Top pieskandināts debess jums,

Jo kalni, lejas dzied ar mums.

4. Lai dižais miera Valdnieks sveiks!

To izredzētie ļaudis teic.

Pat neticīgie ceļus liec,

Slavēts, godināts Tu tiec.

Nāc, mūsu Kungs, un valdīt sāc!

Nāc visu tautu gaidīts, nāc!

Vārdi: Parley P. Pratt (1807–1857)

Mūzika: autors nezināms, ap 1889. g

Mācība un Derības 45:39, 44

Jesajas 35:10