Mūzika
Projām ejot
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

96

Projām ejot

Lūdzoši

1. Pavada lai, projām ejot,

Kungs, mūs Tava svētība!

Lai Tavs Gars ar mīlestību

mūsu sirdis piepilda!

Dāvā spēku, dāvā spēku

dzīves ceļā grūtajā!

Dāvā spēku, dāvā spēku

dzīves ceļā grūtajā!

2. Pielūgsmē, Kungs, pateicamies

Tev par vēsti priecīgo!

Tavas Izpirkšanas augļus

dvēsele lai pieņemt prot!

Palīdzi būt uzticīgiem,

patiesību sludinot!

Palīdzi būt uzticīgiem,

patiesību sludinot!

Vārdi: John Fawcett (1740–1817)

Mūzika: Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

Psalmi 31:23–24

Mācība un Derības 6:13