Mūzika
Svētu dziesmu dziedāsim
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

85

Svētu dziesmu dziedāsim

Godbijīgi

1. Svētu dziesmu dziedāsim,

Sabatu šo uzsāksim,

Lai atpūstos,

Lai atpūstos

Un Tam Kungam pateiktos

Par mums dotām svētībām,

Par mums dotām svētībām.

2. Ūdeni, maizi pieņemsim,

Svēto dienu godāsim,

Lai pieminētu

Savu Glābēju

Un lai dzīvi mūžīgu

Mēs kā balvu saņemtu,

Mēs kā balvu saņemtu.

3. Nožēlas pilns ir mūsu gars,

Savu sirdi pienesam

Kā upuri,

Kā upuri,

Dziesmām Dievu godinot,

Labvēlību saņemot,

Labvēlību saņemot.

4. Svēts, tik svēts ir mūsu Kungs,

Dārgs, tik dārgs mums Viņa Vārds,

Kas nožēlot liek,

Kas nožēlot liek.

Lai ar kāds grēks pastrādāts,

Nožēlo, un piedots taps,

Nožēlo, un piedots taps!

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: Thomas C. Griggs (1845–1903)

Mācība un Derības 59:8–12

Jesajas 1:16–18