Mūzika
Kā Ciānas māsas (sievietēm)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

196

Kā Ciānas māsas

sievietēm

Apņēmīgi

1. Kā Ciānas māsas mēs strādāsim kopā

Un lūgsim, lai veikumu iesvēta Dievs.

Mēs Valstību celsim ar cītīgu darbu,

Mēs palīdzēt steigsim un atbalstu sniegt.

2. Mums — māsām — ar eņģeļiem vienotas pūles,

Kā sievietēm Dievs mums šo dāvanu dod —

Ar maigumu, laipnību tuvākiem kalpot,

Lai, svētības saņemot, prieku tie rod.

3. Ja taisnīgas būsim gan vārdos, gan darbos,

Cik cēls mūsu mērķis un misija kļūs!

Lai gudri un veiksmīgi varētu kalpot,

Mums Debesu vadība, spēks jāiegūst.

Vārdi: Emily H. Woodmansee (1836–1906)

Mūzika: Janice Kapp Perry (dz. 1938). © 1985 IRI 

Galatiešiem 6:2, 9–10

Mācība un Derības 11:12–14