Mūzika
Lai pieaug dailē Ciāna!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

23

Lai pieaug dailē Ciāna!

Droši

1. Lai pieaug dailē Ciāna,

lai viņas gaisma spīd!

Jau drīz tās Ķēniņš dievišķais

nāks šurp no debesīm.

Tiek evaņģēlijs sludināts,

lai visi cilvēki

Ar savu Kungu, Glābēju,

ir tikties gatavi.

2. Lai ziņo Dieva vēstneši

ar skaļām bazūnēm,

Lai tuvu, tālu sludina,

ka drīz vien visi mēs

Ar Pestītāju tiksimies!

No debesīm Viņš nāks,

Ar joni uzveiks naidniekus

un Savus svētos glābs.

3. Tad svētie atpūtīsies reiz,

kā ticis sludināts,

Ar Kristu kopā valdīs tie

tai dienā brīnišķā.

Jel šķīstī manu sirdi, Kungs,

lai būtu arī es

Ar Tevi kopā Ciānā

uz kalna virsotnes!

Vārdi: Edward Partridge (1793–1840). Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835).

Mūzika: autors nezināms, Württemberg, Germany, ap 1784. g.

Mācība un Derības 82:14

Mozus 7:62–65