Mūzika
Nāciet pie Jēzus!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

63

Nāciet pie Jēzus!

Maigi

1. Nāciet pie Jēzus, ja nastas smagas,

Rūpes vai bēdas, grēks nomāc jūs!

Viņš droši vadīs, uz debess mājām,

Ticīgie mieru kur gūs, mieru gūs.

2. Nāciet pie Jēzus, Viņš lūgsnas sadzird,

Kaut arī klīstat tumsībā jūs!

Viņš mīlot vadīs, ceļu jums rādīs,

Gaismai kur atmirdzēt būs, mirdzēt būs.

3. Nāciet pie Jēzus, sirsnīgi lūdzot!

Uzklausīs Viņš un palīdzēt steigs.

Jums vienmēr līdzās eņģeļu pulki,

Kas debesīs Dievu teic, Dievu teic.

4. Nāciet pie Jēzus no visām tautām,

No visām zemēm, sanāciet jūs!

Bagāts vai nabags, visiem Viņš saka:

„Nāciet pie Manis šurp jūs, nāciet jūs!“

Vārdi un mūzika: Orson Pratt Huish (1851–1932)

Mateja 11:28–30

2. Nefija 26:33