Mūzika
Kā no debess rasa
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

88

Kā no debess rasa

Sirsnīgi

1. Kā no debess rasa maigi lejup laižas

Zemi atveldzēt, lai zāle zaļotu,

Kā tā kopš ausmiņas ver ziedu kausiņus,

Izpildot, ko iecerējis, Kungs, esi Tu,

2. Liec, lai Tavi vārdi sniegtu sirdij veldzi,

Lai no debess gūstam Tavu mācību!

Lai Tava svētība tos vienmēr pavada,

Izpildot, ko iecerējis mīloši Tu!

3. Kungs un Dievs, Tev lūdzam, uzklausi un svētī,

Savus solījumus, lūdzams, izpildi!

Lāsi pa lāsītei dod spēku dvēselei,

Lai tā debess mājās Tevi teic mūžīgi!

4. Pieņem mūsu lūgsnas, godbijīgi paustās,

Savu Svēto Garu dāsni pār mums lej,

Lai dziesma, priecīgā, izskan kā liecība,

Nesot Tavu vārdu visai pasaulei!

Vārdi: Thomas Kelly (1769–1854)

Mūzika: Joseph J. Daynes (1851–1920)

5. Mozus 32:2

Jesajas 55:10–11