Mūzika
Dievs brīvus mūs ir radījis
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

150

Dievs brīvus mūs ir radījis

Sirsnīgi

1. Dievs brīvus mūs ir radījis

Un izvēlēties atļāvis,

Kā dzīvosim, ko darīsim

Un kur pēc nāves nonāksim.

2. Viņš vada, māca, aicina

Un Gara gaismu dāvina,

Bet brīvo gribu nepakļauj,

Mums pašiem izvēlēties ļauj.

3. Vien saprāts, griba, brīvība

Par cilvēkiem mūs padara.

Bez tā mēs būtu dzīvnieki,

Kas paši spriest nav spējīgi.

4. Tad beigsim velti spēkus šķiest

Un sāksim gaismas ceļu iet,

Uz labvēlību paļauties,

Ko mīlot dāvājis mums Dievs!

Vārdi: autors nezināms, ap 1805. g. Iekļauta PDS garīgo dziesmu grāmatas pirmizdevumā (1835). 

Mūzika: Roger L. Miller (dz. 1937). © 1985 IRI

Helamana 14:30–31

2. Nefija 10:23–24