Mūzika
Dzirdat, Israēla ļaudis!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

6

Dzirdat, Israēla ļaudis!

Enerģiski

1. Dzirdat, Israēla ļaudis — Dievs uz Ciānu jūs sauc!

Lielā Bābele tiks gāzta, Dievs tās augstos torņus graus.

Nāciet, Ciānā jūs gaidām, pirms deg Dieva dusmu guns!

Nāciet, Ciānā jūs gaidām, pirms deg Dieva dusmu guns!

2. Israēla ļaudis, klausiet, ko jums teic Tā Kunga balss!

Viņa izredzētiem tagad spoža rīta gaisma aust.

Nāciet, Ciānā lai varam Kungam līksmi slavu paust!

Nāciet, Ciānā lai varam Kungam līksmi slavu paust!

3. Skatiet, Israēla ļaudis, eņģeļi no debess nāk

Izredzētiem spēku dāvāt, lai var svētos pulcināt!

Nāciet Ciānā jūs gaidām, Kungs un Glābējs drīz būs klāt!

Nāciet Ciānā jūs gaidām, Kungs un Glābējs drīz būs klāt!

4. Kam jums, Israēla ļaudis, maldu ceļus turpināt?

Dieva tiesa neattaisnos tos, kas tīši vilcinās.

Nāciet Ciānā To Kungu prieka dziesmām godināt!

Nāciet Ciānā To Kungu prieka dziesmām godināt!

Vārdi: Richard Smyth (1838–1914)

Mūzika: Charles C. Converse (1832–1918)

Mācība un Derības 133:7–16