Mūzika
Dievs, svētī pravieti!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

15

Dievs, svētī pravieti!

Lūdzoši

1. Dievs, svētī pravieti,

No ļauna pasargi

Un spēku dod!

Lai viņa vārdi kvēl

Mums vienmēr dvēselē —

Ļauj labo daļu, Tēvs,

Mums iemantot!

2. Kā praviet’s sludina,

Augs Tava Valstība

Uz zemes šīs.

Mēs mīlam taisnību,

Ak, vadi, vieno, Kungs,

Lai kopā varētu

To piepildīt!

3. Lai vienmēr varam mēs —

Tāpat kā Tēvs un Dēls —

Būt vienoti!

Lai rokām sadotām

Un sirdīm vienotām

Mēs visi kalpojam

Tev mūžīgi!

Vārdi: Bernard Snow (1822–1894), pārv.

Mūzika: Harry A. Dean (1892–1987). © 1985 IRI

Mācība un Derības 107:22

3. Nefijs 19:23