Mūzika
Gods Dievam augstībā!
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

31

Gods Dievam augstībā!

Līksmi

1. Gods Dievam augstībā!

Dzied visa radība.

Slavēts Tā Vārds!

Sāpes Viņš izcietis,

Mīlot mūs izpircis.

Dzied zeme, debesis:

„Cienīgs Tas Jērs!“

2. Žēlīgais Kungs un Dievs

Izpirka grēkus viens.

Slavēts Tā Vārds!

Nāvi Viņš uzveicis,

Cilvēci pestījis,

Pielūgsmi pelnījis —

Cienīgs Tas Jērs!

3. Debesu pulki To sveic,

Mīlot tie Glābēju teic:

„Slavēts Tā Vārds!

Slava un gods lai Tam,

Pasaules Glābējam!

Mūžīgi mūžos skan:

„Cienīgs Tas Jērs!“

Vārdi: James Allen (1734–1804), pārv.

Mūzika: Felice de Giardini (1716–1796)

Jāņa atklāsmes gr. 5:9–13