Mūzika
Dziesmu dziesmās cildināta
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

26

Dziesmu dziesmās cildināta

Svētsvinīgi

1. Dziesmu dziesmās cildināta —

Ēnoha pilsēta, Ciāna,

Kur ar Dievu gaismas ceļos

uzticīgie staigāja.

Vienotība, tikumība,

gudrība tur valdīja,

Tuvāko kā sevi pašu

Dieva ļaudis mīlēja.

2. Ciāna tai vietā plauka,

kur reiz bija Ēdene.

Zuda, baušļus ievērojot,

ļauno spēku ietekme.

Kā no pārpilnības raga

svētības tie saņēma,

Labklājībā, pārticībā,

Dieva mierā dzīvoja.

3. Tā kā debess jumā saule —

Ciānas torņi mirdzēja,

Ļaunie, redzot cēlo spozmi,

trīcēja un drebēja.

Uzticīgie Dieva svētie

visā Kristum sekoja,

Tādēļ pilsētu, tās ļaudis

debesīs Dievs paņēma.

4. Līdz ar Kristu atgriezīsies

Ēnoha pilsēta, Ciāna,

Prieka pilna satikšanās

Dieva svētos sagaida.

Tad kā Ēdene būs zeme,

svētīs Savus ļaudis Kungs —

Visu patiesību atklās,

zināšanas dāvās mums.

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872)

Mūzika: holandiešu melodija, ap 1710. g

Mozus 7:13, 16–21, 63–69

Jesajas 52:8