Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 88

Vaega 88

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 27 Tesema 1832 (History of the Church, 1:302–312). Sa taʼua e le Perofeta o le “‘lau olive’ … na tau mai i le Laau o le Parataiso, o le savali o le filemu a le Alii ia te i tatou” (History of the Church, 1:316). E foliga mai talafaamaumau talafaasolopito e i ai ni vaega o lenei faaaliga na maua i le aso 27 ma le 28 Tesema 1832 ma 3 Ianuari 1833.

1–5, E maua e le Au Paia faamaoni le Faamafanafana lena, o le folafolaga lea o le ola e faavavau; 6–13, O mea uma ua faafoe ma pulea e le Malamalama o Keriso; 14–16, E oo mai le Toetutu e ala i le Togiola; 17–31, O le usiusitai i tulafono selesitila, terasitila, po o le telesitila, e saunia ai tagata mo ia malo ma mamalu eseese; 32–35, O e e loto e tumau pea i le agasala e tumau pea i le eleelea; 36–41, Ua pulea malo uma i tulafono; 42–45, Ua tuuina mai e le Atua se tulafono i mea uma; 46–50, E oo lava i le Atua o le a malamalama i ai tagata; 51–61, O le faataoto i le tagata na auina atu ana auauna i le faatoaga ma le asiasi atu ia te i latou taitoatasi; 62–73, Faalatalata atu i le Alii, ma o le a outou vaai ai i ona fofoga; 74–80, Ia faapaia outou lava ma aoao atu i le tasi mataupu faavae o le malo; 81–85, E tatau i tagata uma taitoatasi o e ua uma ona lapataʼiina ona lapatai atu i lē la te tuaoi; 86–94, O faailoga, o vavaō o elemene, ma agelu, o le a saunia le ala mo le afio mai o le Alii; 95–102, O pu a agelu o le a valaaulia ai e ua oti e tutu mai i lo latou faasologa; 103–116, Ua folafola mai e pu a agelu le toefuataiga o le talalelei, le paʼū o Papelonia, ma le taua a le Atua silisili; 117–126, Saili le aoaoina, faatu se maota o le Atua (se malumalu), ma faalaʼei outou lava i le fusi o le alofa mama; 127–141, Ua faatu mai le faatulagaga o le Aoga a Perofeta, e aofia ai le sauniga o le mulumuluga o vae.

1 E Moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te outou o e ua faapotopoto faatasi outou lava e maua lona finagalo e faatatau ia te outou:

2 Faauta, ua logomalie lenei mea i lo outou Alii, ma ua aolioli agelu i o outou luga; ua oo mai etaulaga a a outou talosaga i luga i taliga o le Alii o iSapaota, ma ua tusifaamaumauina i le otusi o igoa o e ua faapaiaina, i latou ia o le lalolagi selesitila.

3 O le mea lea, Ou te auina atu nei i o outou luga, i luga lava lea o outou o aʼu uo, se isi aFaamafanfana, o le eAgaga Paia lea o le folafolaga, ia mau i o outou loto; o le isi Faamafanafana lea, o lea lava e tasi na Ou folafola atu i oʼu soo, e pei ona tusifaamaumauina i le molimau a Ioane.

4 O lenei Faamafanafana o le folafolaga lea o le aola e faavavau Ou te tuu atu ia te outou, o le emamalu lava lea o le malo selesitila;

5 O le mamalu lena o le ekalesia a le aUlumatua, o le mamalu lava lea o le Atua, o lē ua silisili ona paia i tagata uma, e ala ia Iesu Keriso lona Alo—

6 O ia o a na afio aʼe i lugā, e pei foi ona eafio ifo o ia i lalo o mea uma, lea na imalamalama ai o ia i mea uma, ina ia mafai ona i ai o ia, o le omalamalama o le upumoni, i mea uma ma ala atu i mea uma;

7 O le upumoni lea ua susulu atu. O le amalamalama lea o Keriso. E pei foi ona i ai o ia i le la, ma le susulu o le la, ma le mana o i ai, lea na efaia ai.

8 E pei foi ona i ai o ia i le masina, ma o le susulu o ia o le masina, ma le mana o i ai, lea na faia ai;

9 E pei foi o le susulu o fetu, ma le mana o i ai, lea na faia ai;

10 Ma le lalolagi foi, le lalolagi lava lea o loo outou atutu ai, ma le mana o i ai.

11 Ma o le sulu lea o loo susulu atu, lea ua tuu atu ai ia te outou le malamalama, ua ala mai ia te ia o lē ua faamalamalamaina o outou mata, o le malamalama lava lea e tasi ua faapupulaina o outou amalamalamaaga;

12 O le amalamalama lea ua susulu atu mai luma o le Atua e efaatumulia ai le loaloa o le vateatea—

13 O le malamalama lea ua i totonu o amea uma, lea ua tuuina le eola i mea uma, o le itulafono lea ua pulea ai mea uma, o le mana lava lea o le Atua o lē o loo afio i luga o lona nofoalii, o lē o loo i le loto o le faavavau, o lē ua i ai i le totonugalemu o mea uma.

14 O lenei, e moni Ou te fai atu ia te outou, o le atogiola ua faia mo outou ua ala mai ai le faataunuuina o le toetutu mai le oti.

15 Ma o le aagaga ma le etino o le itagata lea.

16 Ma o le atoetu mai le oti o le togiolaina lea o le tagata.

17 Ma o le togiolaina o le tagata ua ala mai lea i lē na te faaolaina mea uma, o lē ua ia folafola i lona loto o le a fai le alalolagi ma tofi o e ematitiva ma e iagamalu.

18 O lea, e tatau ai ona faapaia le lalolagi mai amioletonu uma, ina ia saunia mo le amamalu selesitila;

19 Aua a uma ona faataunuu e le lalolagi le faamoemoe o lona foafoaga, o le a faapaleina i le amamalu, i le afio ai lava lea o le Atua le Tamā:

20 Ina ia mafai e tino o e o le malo selesitila ona amauaina e faavavau faavavau lava; aua, o le efaamoemoe lea na faia ma foafoa ai le lalolagi, ma o le faamoemoe lea ua ifaapaiaina ai i latou.

21 Ma o i latou o e e lē faapaiaina i le tulafono lea na Ou tuu atu ia te outou, le tulafono lava lea a Keriso, e ao ina mautofi i se isi malo, le malo lava lena o le terasitila, po o le malo lena o le telesitila.

22 Ona o ia o lē e lē mafai ona ola i le atulafono o se malo selesitila e lē mafai ona ia gafatia se mamalu selesitila.

23 Ma o ia o lē e lē mafai ona ola i le tulafono o se malo terasitila e lē mafai ona ia gafatia se amamalu terasitila.

24 Ma o ia o lē e lē mafai ona ola i le tulafono o se malo telesitila e lē mafai ona ia gafatia se amamalu telesitila; o lea ua lē agavaa o ia mo se malo o le mamalu. O lea e ao ai ina mau o ia i se malo e lē o se malo o le mamalu.

25 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, ua i ai le alalolagi i le tulafono o se malo selesitila, ona ua faataunuu ai le faamoemoega o lona foafoaga, ma lē solia ai le tulafono—

26 O le mea lea, o le a afaapaiaina le lalolagi; ioe, e ui o le a emate, o le a toe faaolaina, ma o le a gafatia le mana lea e faaola ai, ma o le a fai ma itofi o e oamiotonu.

27 Aua e ui ina oti i latou, o le a latou toe atutu mai foi, o se etino faaleagaga.

28 O i latou o e o se agaga selesitila o le a latou maua le tino lava e tasi sa o se tino natura; o le a outou maua lava o outou tino, ma o lo outou amamalu o le a o lena mamalu e efaaola ai o outou tino.

29 O outou o e e faaolaina e se vaega o le amamalu eselesitila o le a outou maua i lena taimi lea lava mamalu e tasi, o se atoatoaga lava.

30 Ma o i latou o e e faaolaina e se vaega o le mamalu aterasitila o le a latou maua i lena taimi lea lava mamalu e tasi, o se atoatoaga lava.

31 Ma o i latou foi o e e faaolaina e se vaega o le mamalu atelesitila o le a latou maua i le taimi lena lea lava mamalu e tasi, o se atoatoaga lava.

32 Ma o i latou o e e totoe o le a afaaolaina foi; e ui i lea, o le a toe foi atu i latou i lo latou lava nofoaga, e olioli i mea ua latou eloto e talia, aua sa latou lē loto e olioli i mea semanū latou te maua.

33 Aua o se a se aoga i se tagata pe a tuu atu se meaalofa i ona luga, ae na te lē taliaina le meaalofa? Faauta, e lē olioli o ia i le mea ua tuu atu ia te ia, pe olioli foi ia te ia o lē na tuuina mai le meaalofa.

34 O lenei foi, e moni ou te fai atu ia te outou, o le mea ua pulea i le tulafono ua faasaoina foi i le tulafono ma ua faaatoatoa ma afaapaiaina i lea lava tulafono e tasi.

35 O ia o lē e asolia se tulafono, ma lē ola i le tulafono, ae saili e avea ma se tulafono ia te ia lava, ma loto e ola i le agasala, ma ola atoa i le agasala, e lē mafai ona faapaiaina i le tulafono, pe i le ealofa mutimutivale, ifaamasinotonu, po o le faamasinoga. O lea, o le a tumau pea i latou i le oeleelea.

36 O malo uma ua i ai se tulafono ua tuu atu i ai;

37 Ma e tele amalo ua i ai; ona ua leai se avanoa ua lē o i ai se malo; ma ua leai se malo ua lē o i ai se avanoa, pe o se malo tele po o se malo itiiti.

38 Ma ua tuuina atu i malo taitasi se atulafono; ma ua i ai foi i tulafono taitasi ni tuaoi ma ni tuutuuga faapitoa.

39 O tagata uma o e e lē ola i ia atuutuuga e lē etaʼuamiotonuina.

40 Ona o le aatamai e pipii i le atamai; o le epoto e talia le poto; o le iupu moni e fusia le upu moni; o le oamiomamā e fiafia i le amiomamā; o le umalamalama e pipii i le malamalama; o le alofa mutimutivale e fagaalofa i le alofa mutimutivale ma aiā i ana lava; o le faamasinotonu e alu pea i lona ala ma aiā i ana lava; e alu atu le faamasinoga i luma o fofoga o ia o lē ua afio i luga o le nofoalii ma pulea ma faia mea uma.

41 Ua amalamalama o ia i mea uma, ma ua i ai mea uma i ona luma, ma ua siomia o ia i mea uma; ma ua i ai o ia i luga o mea uma, ma i totonu o mea uma, ma i ai e ala atu i mea uma, ma ua faataamilo i mea uma; ma o mea uma ua ala mai ia te ia, ma e a ia, o le Atua lea, e faavavau faavavau lava.

42 O lenei foi, e moni ou te fai atu ia te outou, ua tuuina mai e ia se tulafono i mea uma, lea ua latou gaoioi ai i o latou ataimi ma o latou tau;

43 Ma o o latou ala ua faia tumau, e oo lava i ala o le lagi ma le lalolagi, lea ua aofia ai le lalolagi ma paneta uma.

44 Ma latou te tuu atu le amalamalama i le tasi i o latou taimi ma o latou tau, i o latou minute, i o latou itula, i o latou aso, i o latou vaiaso, i o latou masina, i o latou tausaga—o nei mea uma o se tausaga e etasi i le Atua, ae lē i le tagata.

45 E taavale le lalolagi i luga o ona apaau, ma e tuu mai e le ala lona malamalama i le ao, ma e tuu mai e le masina lona malamalama i le po, ma e tuu mai foi e fetu o latou malamalama, aʼo taavavale i luga o o latou apaau i lo latou mamalu, i le lotolotoi o le emana o le Atua.

46 O se a se mea Ou te faatusa i ai nei malo, ina ia mafai ona outou malamalama?

47 Faauta, o nei mea uma o malo, ma o soo se tagata ua vaai i soo se tasi po o le aupito itiiti o ia malo, ua avaai i le Atua o femaliuaʼi i lona mamalu ma lona mana.

48 Ou te fai atu ia te outou, sa vaai o ia ia te ia; e ui i lea, o ia o lē na afio mai i aona lava, sa lē malamalama i ai.

49 Ua susulu atu le amalamalama i le pouliuli, a ua lē malamalama i ai le pouliuli; e ui i lea, e oo mai le aso o le a outou emalamalama ai i le Atua lava, i le faaolaina o outou ia te ia, ma e ia.

50 Ona outou iloa lea ua outou vaai ia te aʼu, ua Ou i ai, ma o Aʼu lea o le malamalama moni ua i totonu ia te outou, ma ua outou i ai i totonu ia te aʼu; a lē o lea e lē mafai ona outou uluola.

51 Faauta, o le a Ou faatusaina ia malo i se tagata ua i ai se fanua, ma ua ia auina atu ana auauna i le fanua e eli i le fanua.

52 Ma ua fai atu o ia i lē ua muamua: Inā alu atu ia oe ma galue i le fanua, ma o le a ou alu atu ia te oe i le itula muamua, ma o le a e vaai i le olioli o oʼu foliga.

53 Ma ua fai atu o ia i lē e lona lua: Inā alu atu ia foi oe i le fanua, ma o le a ou asiasi atu ia te oe i le itula lona lua ma o le a e vaai i le olioli o oʼu foliga.

54 Ma i lē e lona tolu foi, ua fai atu i ai: O le a ou asiasi atu ia te oe;

55 Ma i lē e lona fa, ma faapea lava e oo i lē e lona sefululua.

56 Ma sa alu atu le alii o le fanua i lē na muamua i le itula muamua, ma nofo faatasi ma ia i le itula atoa lena, ma sa faafiafiaina o ia i le susulu o fofoga o lona alii.

57 Ma ona tuumuli ese ai lea o ia mai lē na muamua ina ia mafai e ia ona asiasi atu foi i lē e lona lua, ma lē e lona tolu, ma lē e lona fa, ma faapea lava e oo atu i lē e lona sefululua.

58 Ma sa faapea ona latou maua uma le susulu o fofoga o lo latou alii, o tagata taitoatasi i lona itula, ma i lona taimi, ma i lona tau—

59 E amata mai i lē na muamua, ma faapea lava e oo atu i lē e amulimuli, ma mai lē e mulimuli e oo mai i lē na muamua, ma mai i lē na muamua e oo atu i lē e mulimuli;

60 O tagata taitoatasi i lona lava faasologa, seia uma lona itula, e pei lava ona sa poloaiina ai o ia e lona alii, ina ia faamamaluina lona alii ia te ia, ma ia i lona alii, ina ia mafai ona faamamaluina i latou uma.

61 O lea, Ou te faatusaina nei malo uma i lenei faataoto, ma ae e nonofo ai—o malo taitasi i lona itula, ma i lona taimi, ma i lona tau, e tusa lava ma le folafolaga na faia e le Atua.

62 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o aʼu auo, Ou te tuu atu nei upu ia te outou tou te emafaufau i ai i o outou loto, faatasi ma le poloaiga lenei Ou te tuu atu ia te outou, ia outou ivalaau mai ia te aʼu manū o Ou latalata atu—

63 aFaalatalata mai ia te aʼu ma o le a Ou faalatalata atu ai ia te outou; esaili mai ia te aʼu ma le filiga ma o le a outou imaua ai aʼu; ole mai, ma o le a outou maua ai; tuʼituʼi mai, ma o le a tatala atu ai ia te outou.

64 Soo se mea tou te aole atu ai i le Tamā i loʼu igoa ua etatau ai mo outou, o le a tuu mai ia te outou;

65 Ma afai tou te ole atu mo se mea ua lē atatau ai mo outou, o le a liua mo lo outou etausalaga.

66 Faauta, o le mea ua outou faalogo mai i ai ua pei o le aleo o lē ua alaga i le vao—i le vao, aua ua lē mafai ona outou vaai atu ia te ia—o loʼu leo, aua o loʼu leo o le eAgaga lea; o loʼu Agaga o le upumoni lea; e tumau le iupumoni ma ua leai sona iuga; ma afai e i ai i totonu o outou o le a uluola.

67 Ma afai e atau-tasi o outou mata i loʼu emamalu, o le a faatumulia o outou tino atoa i le malamalama, ma o le a leai se pouliuli e ia te outou; ma o lena tino ua faatumulia i le malamalama e imalamalama i mea uma.

68 O lea, ia outou afaapaia outou lava ina ia tau-tasi o outou emafaufau i le Atua, ma e oo mai aso o le a outou ivaai ai ia te ia; ona o le a afe ese e ia le veli mai ona fofoga ia te outou, ma o le a faia lena mea i lona lava taimi, ma i lana lava ala, ma e tusa ai ma lona lava finagalo.

69 Ia manatua le folafolaga tele ma le mulimuli lea na Ou fai atu ia te outou; ia lafo mamao ese mai ia te outou o outou amafaufauga lē aoga ma lo outou eʼata tele.

70 Ia outou nonofo, ia outou nonofo i le nofoaga lenei, ma tāalo se alofi sā potopoto, o se alofi sā lava lea o i latou o e o tagata galulue muamua i le malo mulimuli lenei.

71 Ma ia tuu atu ia te i latou o e na latou alapataiina ia latou malaga e valaau atu i le Alii, ma mafaufau i o latou loto i le lapataiga ua latou maua, mo se vaitau itiiti.

72 Faauta, ma tagai, o le a Ou tausia a outou lafu, ma o le a Ou faatutu mai toeaina ma auina atu ia te i latou.

73 Faauta, o le a Ou faanatinatiina laʼu galuega i lona taimi.

74 Ma Ou te tuu atu ia te outou, o e o atagata galulue muamua i le malo mulimuli lenei, se poloaiga ia outou faapotopoto faatasi outou lava, ma faatulaga outou lava, ma saunia outou lava, ma efaapaia outou lava; ioe, ia faamamā o outou loto, ma ifaamamā o outou lima ma o outou vae i oʼu luma, ina ia mafai ona Ou ofaamamāina outou;

75 Ina ia mafai ona Ou molimau atu i lo outou aTamā, ma lo outou Atua, ma loʼu Atua, ua outou mamā mai le toto o lenei tupulaga amioleaga; ina ia mafai ona Ou faataunuuina lenei folafolaga, lenei folafolaga tele ma le mulimuli, lea na Ou fai atu ia te outou, pe a Ou loto i ai.

76 O lenei foi, Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga ia outou faaauau pea i le atatalo ma le eanapogi mai le taimi nei i luma.

77 Ma Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga ia outou aaoao i le tasi emataupu faavae o le malo.

78 Ia outou aoao atu ma le filiga ma o le a i ai loʼu aalofa tunoa ia te outou, ina ia mafai ona eaoaoina atoatoa atili outou i teori, i mataupu autu, i mataupu faavae, i le tulafono o le talalelei, i mea uma tau i le malo o le Atua, ua tatau mo outou ona malamalama i ai;

79 O mea o i le alagi ma o i le lalolagi, ma o i lalo o le lalolagi; o mea sa i ai, o mea o i ai, o mea ua vave ona oo mai; o mea o loo i le atunuu, o mea o i isi atunuu; o etaua ma faafatiatamaʼiga o atunuu, ma faamasinoga o loo i luga o le laueleele; ma se malamalama foi i atunuu ma malo—

80 Ina ia mafai ona outou saunia i mea uma pe a Ou toe auina atu outou e faalautele le valaauga lea ua Ou valaaulia i ai outou, ma le misiona lea ua Ou tofia ai outou.

81 Faauta, na Ou auina atu outou e amolimau ma lapatai atu i tagata, ma ua tatau i tagata taitoatasi o e ua uma ona lapataia ona elapatai atu i lē la te tuaoi.

82 O lea, e tuu ai i latou e aunoa ma se ʼalofaga, ma ua i luga o o latou lava ulu a latou agasala.

83 O ia o lē e asaili evave mai ia te aʼu o le a ia maua aʼu, ma o le a lē tuulafoaiina.

84 O lea, ia outou nonofo ai, ma galulue ma le filiga, ina ia mafai ona faaatoatoaina outou i la outou auaunaga e o atu i totonu o aNuuese i le taimi mulimuli, e tusa ma le toatele e taʼu mai e le fofoga o le Alii, e efusifaamau le tulafono ma faamau le molimau, ma saunia le au paia mo le itula o le faamasinoga o le a oo mai;

85 Ina ia mafai ona sao o o latou agaga mai le toasa o le Atua, o le afaatafunaga lea o mea inosia o loo faatali mai mo e amioleaga, i le lalolagi lenei ma le lalolagi a sau. E moni, Ou te fai atu ia te outou, ia tuu atu ia te i latou o e e lē o toeaina muamua, e faaauau pea i le tovine seia efetalai mai le fofoga o le Alii ia te i latou, ona e lei oo mai lo latou taimi; e lei imama o latou ofu mai le toto o lenei tupulaga.

86 Ia outou ola i le asaolotoga ua efaasaolotoina ai outou; aua tou te ifaalavelaveaina outou lava i le oagasala, ae ia tausi o outou lima ia umama, seia afio mai le Alii.

87 Aua ua lē toe tele ni aso mai le taimi nei, o le a aluluina ma taumalualua solo ai le eeleele e pei o se tagata ʼonā; ma o le a pupuni ai e le ila ona mata, ma o le a musu ai e tuu mai le malamalama; ma o le a ogasetoto le masina; ma o le a feitai tele ufetu, o le a latou faapauu ifo i latou lava i lalo e pei o se fua o se mati e paʼū ifo mai se laau o le mati.

88 Ma a mavae la outou molimau o le a oo mai le toasa ma le toatamaʼi i luga o tagata.

89 Aua a mavae la outou molimau o le a oo mai le molimau a amafuiʼe, lea o le a tupu mai ai le oi i totonu o ia, ma o le a pauu tagata i luga o le eleele ma o le a lē mafai ona tutu.

90 Ma o le a oo mai foi le molimau a le aleo o faititili, ma le leo o uila, ma le leo o taʼutaʼu, ma le leo o galu o le sami e fafati mai i latou lava e tiaʼina o latou tuaoi.

91 Ma o le a avāvāō mea uma; ma e moni lava, o le a pepē fatu o tagata; ona o le a oo mai le mataʼu i luga o tagata uma.

92 Ma o le a felelei aagelu i le taulotoaʼiga o le lagi, ma alalaga atu i se leo tele, ma ili atu le pu a le Atua, e fai atu: Ia outou saunia ia, ia outou saunia ia, outou e ua nonofo i le lalolagi; ona ua oo mai le faamasinoga a lo tatou Atua. Faauta, ma tagai, ua afio mai le eFaatoafaiavā; inā outou o atu ia i fafo e fetaiaʼi ma ia.

93 Ma e lē pine ae o le a tu mai se faailoga atele i le lagi, ma o le a vaai faatasi i ai tagata uma.

94 Ma o le a ili e le tasi agelu lana pu, fai mai: O lena aekalesia etele, o le itinā o mea inosia, o lē na faia i atunuu uma ia feinu i le uaina o le toasa o lona ofaitaaga, o lē ua sauaina le au paia a le Atua, o lē ua faamasaaina o latou toto—o ia o lē ua nofo i luga o vai e tele, ma i luga o motu o le sami—faauta, o ia lea o utitania o le lalolagi; ua fusi o ia i ni fusi, ua faamalosia ona nonoa, e leai se tagata e mafai ona tatalaina; o lea, ua saunia o ia e fsusunu. Ma o le a ili umi ma leo tele e le agelu lana pu, ma o le a lagona e atunuu uma.

95 Ma o le a i ai se ataaligoligoa i le lagi mo le va o le afa itula; ma e lē pine lava ona mavae, ae o le a tatalaina le pupuni o le lagi, e pei ona tatalaina se etusitaai pe a uma ona taai, ma o le a afe ese le veli mai ifofoga o le Alii;

96 Ma o le au paia e i ai i luga o le lalolagi, o e o ola, o le a liua ma asegia i luga e feitaiaʼi ma ia.

97 Ma o i latou o e na momoe i o latou tuugamau, o le a atutulai mai, ona o le a tatalaina o latou tuugamau; ma o le a segia foi i latou i luga e fetaiaʼi ma ia i le taulotoaʼiga o le poutu o le lagi—

98 O i latou ia o a Keriso, o faapolopolo amuamua, o i latou ia o e o le a o ifo muamua i lalo faatasi ma ia, ma i latou o e e i luga o le lalolagi ma e i totonu o o latou tuugamau, o e e muamua ona segia i luga e feitaiaʼi ma ia; ma o lenei mea atoa e faia i le leo o le ili mai o le pu a le agelu a le Atua.

99 Ma a mavae lea, o le a ili mai se tasi agelu, o le pu lona lua lea; ma ona oo mai ai lea o le togiolaina o i latou o e ua a Keriso i lona afio mai; o e ua latou maua la latou vaega i le afalepuipui lena ua saunia mo i latou, ina ia mafai ona latou maua o le talalelei, ma efaamasinoina e tusa ma tagata i la le tino.

100 O lenei foi, o le a ili mai se tasi pu, o le pu lonatolu lea; ma ona o mai ai lea o aagaga o tagata o e o le a faamasinoina, ma ua maua i lalo o le etausalaga;

101 Ma o i latou ia o le toe o e ua aoti; ma e lē toe ola mai i latou seia uma le eafe o tausaga, e lē toe ola mai lava, seia oo i le iuga o le lalolagi.

102 Ma o le a ilia se tasi pu, o le pu lona fa lea, fai mai: Ua i ai i totonu o i latou o e ia tuu pea seia oo i lena aso tele ma le mulimuli, o le iuga lea, o e o le a tumau pea i le aeleelea.

103 Ma o le a ilia se tasi pu, o le pu lona lima lea, o le agelu lona lima lea o lē ua ia tuuina atu le talalelei atumau-faavavau—ua lele atu i le taulotoaʼiga o le lagi, i atunuu uma, ituaiga, gagana, ma nuu;

104 Ma o le leo lenei o lana pu, e fetalai atu i tagata uma, i e o i le lagi ma e o i le lalolagi, ma e o i lalo o le lalolagi—ona o le a lagona e ataliga uma, ma o le a etootuli tulivae uma, ma o le a taʼutaʼu atu e laulaufaiva uma, aʼo latou faalogoina le leo o le pu, ua fai mai: Ia imatataʼu i le Atua, ma avatu le mamalu ia te ia o lē o afio i luga o le nofoalii, e faavavau faavavau lava; ona ua oo mai le itula o lana faamasinoga.

105 O lenei foi, o le a ilia e se tasi agelu lana pu, o le agelu lona ono lea, ua fai mai: Ua apaʼū le fafine o lē na ia faia ia inu atunuu uma i le uaina o le toasa o lona faitaaga; ua paʼū o ia, ua paʼū!

106 O lenei foi, o le a ilia e se tasi agelu lana pu, o le agelu lona fitu lea, ua fetalai mai: Ua maeʼa; ua maeʼa! Ua amanumalo le eTamai Mamoe a le Atua ma ua isoli toatasi e ia le soligāvine, o le soligāvine lava lea o le mataʼutia o le toasa o le Atua Malosi Aoao.

107 Ma ona faapaleina ai lea o agelu i le mamalu o lona malosi, ma o le a faatumuina le aau paia i lona emamalu, ma maua lo latou itofi ma faia i latou ia otutusa ma ia.

108 Ma ona toe ili lea e le agelu muamua lana pu i taliga o tagata ola uma, ma afaaalia galuega lilo a tagata, ma galuega ofoofogia a le Atua i le afe emuamua o tausaga.

109 Ma ona ili ai lea e le agelu lona lua lana pu, ma faaalia galuega lilo a tagata, ma mafaufauga ma faamoemoega o o latou loto, ma galuega ofoofogia a le Atua i le afe lona lua o tausaga—

110 Ma faapea lava ona faasolo, seia oo ina ili e le agelu lona fitu lana pu; ma o le a tu atu o ia i luga o le laueleele ma luga o le sami, ma tauto atu i le suafa o ia o lē ua afio i luga o le nofoalii, ua lē toe i ai se ataimi; ma o le a noatia eSatani, le gata tuai lena, o lē ua taʼua o le tiapolo, ma o le a lē tatalaina mo le va o se iafe o tausaga.

111 Ma ona atatala ai lea o ia mo se vaitau itiiti, ina ia mafai ona faapotopoto faatasi e ia ana autau.

112 Ma o aMekaeli, le agelu lona fitu, le agelu silisili lea, o le a faapotopoto faatasi e ia ana autau, o ʼau lava ia o le lagi.

113 Ma o le a faapotopoto faatasi e le tiapolo ana autau; o ʼau lava ia o seoli, ma o le a o mai i luga e tau faasaga ia Mekaeli ma ana autau.

114 Ma ona oo mai ai lea o le ataua a le Atua silisili; ma o le a lafo ese le tiapolo ma ana autau i lo latou lava nofoaga, o le a latou lē toe maua se mana i luga o le au paia.

115 Aua o le a tau e Mekaeli a latou taua, ma o le a manumalo ia te ia o lē ua asaili i le nofoalii o ia o lē ua afio i luga o le nofoalii, o le Tamai Mamoe lava lea.

116 O le mamalu lava lea o le Atua, ma e ua afaapaiaina; ma o le a latou lē toe vaai i le eoti.

117 O lea, e moni Ou te fai atu ia te outou, aʼu auo, ia taālo la outou alofi sā, e pei ona Ou poloaiina ai outou.

118 Ma talu ona ua lē i ai i tagata uma le faatuatua, ia outou saili ma le filiga ma aaoao i le tasi upu o le epoto; ioe, ia outou saili mai totonu o itusi sili ona lelei upu o le poto; saili i le aoaoina, e ala lava lea i le suesue ma le faatuatua foi.

119 Ia outou faatulaga tatau outou lava; ia saunia mea manaomia uma; ma faatu se afale, o se fale tatalo lea, o se fale o le anapogi, o se fale o le faatuatua, o se fale o le aoaoga, o se fale o le mamalu, o se fale maopoopo, o se fale o le Atua;

120 Ina ia faia a outou ulufale mai i le suafa o le Alii; ina ia faia a outou ulufafo atu i le suafa o le Alii; ina ia faia a outou fealofaʼiga i le suafa o le Alii, ma lima ua sii atu i le Silisili Ese.

121 O lea, ia ataofi mai ia outou upu faatauvaa uma, mai etoega uma, mai o outou imanao tuinanau uma, mai lo outou ofaamaualuga ma manatu-māmā uma, ma mai ia outou mea amioleaga uma o fai.

122 Tofi se faiaoga i totonu o outou lava, ma ia lē tuu atu i tagata uma e tāutala i le taimi e tasi; ae tuu atu i tagata e tautala taitoatasi mai ae tuu i isi tagata uma e faalogologo i ana upu, ina a uma ai ona tautala mai o tagata uma, o le a faapea ona mafai ona faagaeetia ai o tagata uma, ma ina ia mafai ona maua ai e tagata taitoatasi le avanoa tutusa.

123 Vaai ia outou aalofa i le tasi; tuu le elosilosivale; aoao e fetufaai ma le tasi e pei ona manaomia i le talalelei.

124 Tuu le afaapaiē; tuu le lē mamā, tuu le efai pona o le tasi i le isi; tuu le moe umi atu nai lo le mea e tatau ai; vave momoe, ina ia outou lē vaivai; alapo aʼe, ina ia olaola o outou tino ma o outou mafaufau.

125 Ma silisili i luga o mea uma, ia outou faaoofu outou lava i le fusi o le aalofa mama, e pei o se ofutalaloa, o le fusi lea o le atoatoa ma le efilemu.

126 Ia atatalo e lē aunoa, ina ia outou lē vaivai, seia Ou ealu atu. Faauta, ma tagai, e vave ona Ou alu atu, ma ave outou mo aʼu lava. Amene.

127 O lenei foi, o le faatulagaga o le fale ua saunia mo le au peresitene o le aaoga a perofeta, ua faatuina mo lo latou aoaoga i mea uma e tatau ai mo i latou, e oo lava mo e emautofiga uma o le ekalesia, po o i ni isi upu, o i latou ia o e ua valaaulia i le auaunaga i le ekalesia, e amata mai i faitaulaga sili, e oo atu lava i lalo i tiakono—

128 Ma o le faatulagaga lenei o le fale o le au peresitene o le aoga: O ia o lē e tofia e avea ma peresitene, po o le faiaoga, ia tu i lona tulaga, i le fale o le a saunia mo ia.

129 O lea, ia muamua o ia i le maota o le Atua, i se mea e mafai ai e le faapotopotoga ona lagona lelei mai ma le manino ana upu, e lē i le leo tele.

130 Ma a sau o ia i le maota o le Atua, ona o ia e tatau ona muamua i totonu o le maota—faauta, ua matagofie lenei mea, ina ia avea o ia o se faataitaiga—

131 Ia tuu atu ia te ia e aofo atu o ia lava i le tatalo i luga o ona tulivae i luma o le Atua, i le faailoga po o le faatusa o le feagaiga tumau-faavavau.

132 Ma a i ai se tasi e sau i totonu mulimuli mai ia te ia, ia tuu atu i le faiaoga e tulai, ma, faatasi ma lima ua sii i luga i le lagi, ioe, faasasaʼo lava, faafetaiaʼi lona uso po o uso, i upu nei:

133 O oe ea o se uso po o ni uso? Ou te faafetaiaʼi ia te oe i le suafa o le Alii o Iesu Keriso, i le faailoga po o le faatusa o le feagaiga tumau-faavavau, le feagaiga lea ou te talia ai oe i le ausoga, i se tautinoga e tumau, e lē maluelueina, ma lē masuia, e avea ma au uo ma ou euso e ala i le alofa tunoa o le Atua i fusi o le alofa, e savavali i poloaiga uma a le Atua ma le lē ponā, i le faafetai, e faavavau faavavau lava. Amene.

134 Ma o ia o lē e maua ua lē agavaa i lenei faafeiloaiga ia lē i ai se nofoaga i totonu o outou; aua ia outou lē faatagaina loʼu fale ia afaaeleeleaina e ia.

135 Ma o ia o lē e sau i totonu ma ua faamaoni i oʼu luma, ma o ia o se uso, po o i latou o ni uso, ia latou faafetaiaʼi le peresitene po o le faiaoga i lima ua sisii i le lagi, faatasi ma lenei lava tatalo ma le feagaiga, po o i le fai atu Amene, i le faailoga o lea lava tatalo ma le feagaiga.

136 Faauta, e moni, Ou te fai atu ia te outou, o se faataitaiga lenei mo outou mo se faafeiloaʼiga o le tasi i le isi i totonu o le maota o le Atua, i le aoga a perofeta.

137 Ma ua valaauina outou e fai lenei mea i le tatalo ma le faafetai, e pei ona o le a fetalai atu ai le Agaga ia outou mea uma e fai i totonu o le maota o le Alii, i le aoga a perofeta, ina ia avea ma malu sulu, o se fale fetafai o le Agaga Paia mo lo outou afaagaeetiaga.

138 Ma ia outou lē taliaina i lenei aoga se tasi i totonu o outou vagana ai ua mama o ia mai le atoto o lenei tupulaga;

139 Ma ia taliaina o ia e ala i le sauniga o le amulumuluga o vae, ona o le faamoemoe lea na faatu ai le sauniga o le mulumuluga o vae.

140 O lenei foi, o le sauniga o le mulumuluga o vae ia faia e le peresitene, po o le toeaina pulefaamalumalu o le ekalesia.

141 Ia amata i le tatalo; ma a uma ona ataumafa o le areto ma le uaina, ia faaofu e ia o ia lava e tusa ma le eala ua tuuina mai i le mataupu sefulutolu o le molimau a Ioane e uiga ia te aʼu. Amene.