Sveti spisi
Nauk in zaveze 59


59. razdelek

Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Sionu v okraju Jackson v Misuriju 7. avgusta 1831. Pred tem razodetjem so deželo posvetili, kakor je naročil Gospod, in posvetili so zemljišče za novi tempelj. Na dan, ko je bilo prejeto to razodetje, je umrla Polly Knight, žena Josepha Knighta st., in bila prvi član Cerkve, ki je umrl v Sionu. Prvotni člani so to razodetje opredelili kot »navodila svetim, kako naj spoštujejo sobotni dan in kako naj se postijo in molijo«.

1–4 Zvesti sveti v Sionu bodo blagoslovljeni. 5–8 Ljubijo naj Gospoda, mu služijo in izpolnjujejo njegove zapovedi. 9–19 Z ohranjanjem Gospodovega dne svetega so sveti blagoslovljeni posvetno in duhovno. 20–24 Pravičnim je obljubljen mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem svetu.

1 Glejte, blagor, govori Gospod, tem, ki so prišli sem v to deželo z očesom, zazrtim v mojo slavo, glede na moje zapovedi.

2 Kajti tisti, ki bodo živeli, bodo podedovali zemljo, tisti pa, ki bodo umrli, se bodo odpočili od vseh svojih del in njihova dela jim bodo sledila; in prejeli bodo krono v bivališčih mojega Očeta, ki sem jih pripravil zanje.

3 Da, blagor tistim, katerih noge stojijo na sionskem ozemlju, ki so poslušni mojemu evangeliju, kajti za plačilo bodo prejeli dobre stvari zemlje in obrodila bo v svoji moči.

4 In prav tako bodo okronani z blagoslovi od zgoraj, da, in z nemalo zapovedmi in z razodetji ob svojem času — tisti, ki so zvesti in marljivi pred menoj.

5 Zatorej jim dajem zapoved, govoreč tako: Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso odločnostjo, umom in močjo; in služi mu v imenu Jezusa Kristusa.

6 Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ne kradi; niti ne prešuštvuj, ne ubijaj, niti ne naredi ničesar podobnega.

7 Gospodu, svojemu Bogu, se zahvaljuj za vse.

8 Gospodu, svojemu Bogu, žrtvuj v pravičnosti, in sicer strto srce in skesanega duha.

9 In da se boš lahko v večji meri ohranjal neomadeževanega od sveta, pojdi v hišo molitve in daruj svoje zakramente na moj sveti dan;

10 kajti resnično, to je dan, ki ti je določen, da se odpočiješ od svojih del in da izkažeš pobožnost Najvišjemu;

11 vendar svoje zaobljube daruj v pravičnosti vse dni in vselej;

12 toda pomni, da na ta, Gospodov dan, daruješ svoje daritve in svoje zakramente Najvišjemu, priznavajoč svoje grehe bratom in pred Gospodom.

13 In ta dan ne delaj nič drugega, s predanim srcem naj bo pripravljena le tvoja hrana, da bo tvoj post popoln, oziroma drugače rečeno, da bo tvoja radost polna.

14 Resnično, to je post in molitev, oziroma drugače rečeno, radost in molitev.

15 In če boste to delali z zahvaljevanjem, vedrega srca in obraza, ne z veliko smeha, kajti to je greh, temveč veselega srca in vedrega obraza —

16 resnično rečem, če boste to delali, bo polnost zemlje vaša, živali na polju in ptice neba in to, kar pleza po drevju in hodi po zemlji;

17 da, in trava in dobre stvari, ki jih daje zemlja bodisi za hrano ali za obleko, ali za hiše, ali za hleve, ali za sadovnjake, ali za vrtove, ali za vinograde;

18 da, vse stvari, ki jih daje zemlja v obdobju le-teh, so ustvarjene v korist in za uporabo človeku, da bi bodisi ugajale očem bodisi veselile srce;

19 da, za hrano in za obleko, za okus in za vonj, za krepitev telesa in za poživitev duha.

20 In Bogu je po godu, da je vse to dal človeku; kajti s tem namenom je bilo ustvarjeno, da bi se uporabljalo preudarno, ne s pretiravanjem niti ne z uničevanjem.

21 In z ničemer človek ne užali Boga oziroma zoper nikogar se ne razvname njegov srd, razen zoper tiste, ki ne priznajo njegove roke v vsem in niso poslušni njegovim zapovedim.

22 Glejte, to je glede na postavo in preroke, zatorej me glede te zadeve ne nadlegujte več.

23 Temveč spoznajte, da bo ta, ki dela pravična dela, prejel svoje plačilo, in sicer mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem svetu.

24 Jaz, Gospod, sem to govoril in Duh pričuje. Amen.