Nauk in zaveze 43
  Footnotes
  Theme

  43. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu februarja 1831. Tačas so se nekateri člani Cerkve vznemirjali zaradi ljudi, ki so dajali lažne trditve kot razodevalci. Prerok je vprašal Gospoda in prejel to sporočilo, naslovljeno na starešine Cerkve. Prvi del obravnava zadeve cerkvenega vladanja; drugi del vsebuje svarilo, s katerim naj starešine posvarijo narode zemlje.

  1–7 Razodetja in zapovedi pridejo samo po njem, ki je določen. 8–14 Sveti so posvečeni, ko pred Gospodom delujejo v vsej svetosti. 15–22 Starešine so poslani klicat h kesanju in ljudi pripravljat na Gospodov véliki dan. 23–28 Gospod ljudi pokliče s svojim lastnim glasom in z močjo narave. 29–35 Prišla bo tisočletnica in Satan bo zvezan.

  1 O Prisluhnite, vi starešine moje cerkve, in nastavite uho besedam, ki vam jih bom govoril.

  2 Kajti glejte, resnično, resnično, povem vam, da ste prejeli zapoved za azakon v moji cerkvi po njem, ki sem vam ga določil, da bo bzapovedi in razodetja prejemal iz moje roke.

  3 In tole boste zagotovo vedeli — da vam nihče drug ni določen, da prejema zapovedi in razodetja, dokler ni vzet, če abiva v meni.

  4 Toda resnično, resnično, povem vam, da anihče drug ne bo določen za ta dar, če ne bo preko njega, kajti če mu bo vzet, ne bo imel druge moči, razen da bo namesto sebe določil drugega.

  5 In to bo vaš zakon, da ne sprejmite naukov nikogar, ki bo prišel pred vas, kot razodetja oziroma zapovedi;

  6 in to vam dajem, da ne boste aprevarani, da boste lahko vedeli, da niso od mene.

  7 Kajti resnično vam pravim, da bo ta, ki ga aposvetim jaz, prišel skozi bvrata in bo posvečen, kakor sem vam prej povedal, da bo učil tista razodetja, ki ste jih prejeli in jih boste prejeli po njem, ki sem ga določil.

  8 In sedaj, glejte, zapovedujem vam, da ko se boste zbrali, drug drugega aučite in izgrajujte, da boste vedeli, kako ravnati in usmerjati mojo cerkev, kako ravnati po točkah moje postave in zapovedih, ki sem jih dal.

  9 In tako boste poučeni o postavi moje cerkve in boste aposvečeni s tem, kar ste prejeli, in zavezali se boste, da boste pred menoj ravnali v vsej svetosti —

  10 da bo, če boste to delali, slava adodana kraljestvu, ki ste ga prejeli. Če pa tega ne boste delali, vam bo bodvzeto, in sicer to, kar ste prejeli.

  11 Očistite akrivičnost, ki je med vami, posvečujte se pred menoj;

  12 in če si boste želeli slave kraljestva, določite mojega služabnika Josepha Smitha ml. in ga apodpirajte pred menoj z molitvijo v veri.

  13 In spet, povem vam, da mu, če želite askrivnosti kraljestva, priskrbite hrano in obleko in vse, kar potrebuje, da bo dovršil delo, katerega sem mu zapovedal;

  14 in če tega ne boste storili, bo ostal pri teh, ki so ga sprejeli, da si bom lahko ohranil ačisto ljudstvo pred menoj.

  15 Ponovno povem, prisluhnite, vi, starešine moje cerkve, ki sem vas določil: Niste poslani, da bi se vas učilo, temveč da človeške otroke aučite to, kar sem vam dal v roke z močjo svojega bDuha;

  16 in auči naj se vas z višave. bPosvečujte se in boste cobdarjeni z močjo, da boste lahko dajali, prav kakor sem govoril.

  17 Prisluhnite, kajti glejte, Gospodov avéliki bdan je blizu.

  18 Kajti prišel bo dan, ko bo Gospod spregovoril s svojim aglasom iz nebes; nebo se bo btreslo in zemlja se bo cmajala in Božja dtrobenta bo trobila tako dolgo kot glasno in bo rekla spečim narodom: Vi, sveti, evstanite in živite, vi, grešniki, fostanite in gspite, dokler ne bom spet poklical.

  19 Zatorej si opašite ledja, da se ne znajdete med hudobnimi.

  20 Povzdignite glas in se ne zadržujte. Kličite narodom, naj se pokesajo, tako stare kot mlade, tako zasužnjene kot svobodne, rekoč: Pripravite se na Gospodov véliki dan;

  21 kajti če jaz, ki sem človek, povzdignem svoj glas in vam kličem, da se pokesate, in me sovražite, kaj boste rekli, ko bo prišel dan, ko bodo agromi s koncev zemlje spregovorili s svojim glasom, govoreč na ušesa vseh, ki živijo, rekoč: Pokesajte se in se pripravite na Gospodov véliki dan?

  22 Da, in spet, ko bodo bliski švignili od vzhoda do zahoda in bodo spregovorili s svojim glasom vsem, ki živijo, in bo vsem, ki slišijo, brnelo po ušesih, govoreč naslednje besede: Pokesajte se, kajti prišel je Gospodov véliki dan?

  23 In spet, Gospod bo spregovoril s svojim glasom iz nebes, rekoč: Prisluhnite, o narodi zemlje, in poslušajte besede tistega Boga, ki vas je ustvaril.

  24 O narodi zemlje, koliko krat sem vas hotel zbrati, kakor zbira akoklja svoja piščeta pod peruti, pa bniste hoteli!

  25 Kako često sem vas apoklical z usti svojih bslužabnikov in po cslužečih angelih in s svojim glasom in z glasom gromov in z glasom bliskov in z glasom divjih viharjev in z glasom potresov in hudih neurij s točo in z glasom dlakot in kužnimi boleznimi vseh vrst in z močnim glasom trobente in ves dan z glasom sodbe in z glasom emilosti in z glasom slave in časti in bogastev fvečnega življenja in bi vas odrešil z večno odrešitvijo, pa niste hoteli!

  26 Glejte, prišel je dan, ko je čaša srda moje togote polna.

  27 Glejte, resnično vam pravim, da so to besede Gospoda, vašega Boga.

  28 Zatorej delajte, poslednjič adelajte v mojem vinogradu — poslednjič kličite prebivalcem zemlje.

  29 Kajti ob svojem lastnem času bom aprišel na zemljo v sodbi in moje ljudstvo bo odkupljeno in bo z menoj kraljevalo na zemlji.

  30 Kajti veličastna atisočletnica, o kateri sem govoril po ustih svojih služabnikov, bo prišla.

  31 Kajti aSatan bo bzvezan in ko bo spet spuščen, bo vladal le ckrajše obdobje in nato pride dkonec zemlje.

  32 In ta, ki živi v apravičnosti, bo bspremenjen v trenu očesa, in zemlja bo prešla tako kot po ognju.

  33 In hudobni bodo šli v neugasljivi aogenj in njihovega konca ne pozna nihče na zemlji, niti ga ne bodo poznali, dokler ne bodo prišli predme v bsodbi.

  34 Prisluhnite tem besedam. Glejte, jaz sem Jezus Kristus, aOdrešenik sveta. To bohranite v srcu in v cmislih dpremišljujte esvečane resnice večnosti.

  35 Bodite atrezni. Izpolnjujte vse moje zapovedi. Tako je. Amen.