Nauk in zaveze 38
  Footnotes
  Theme

  38. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku 2. januarja 1831. Bilo je ob priložnosti konference Cerkve.

  1–6 Kristus je ustvaril vse. 7–8 Je sredi svojih svetih, ki ga bodo kmalu videli. 9–12 Vse meso je pred njim izprijeno. 13–22 Obljubljeno deželo je prihranil za svoje svete v času in v večnosti. 23–27 Svetim je zapovedano, naj bodo eno in naj drug drugega cenijo kot brate. 28–29 Napovedane so vojne. 30–33 Svetim bo dana moč z višave in šli bodo med vse narode. 34–42 Cerkvi je zapovedano, naj skrbi za revne in pomoči potrebne ter naj si prizadeva za bogastva večnosti.

  1 Tako govori Gospod, vaš Bog, in sicer Jezus Kristus, véliki aJaz Sem, Alfa in Omega, bzačetek in konec, tisti, ki se je ozrl na širno razsežnost večnosti in vse nebeške cvojske serafov, dpreden je bil eustvarjen svet;

  2 tisti, ki ave vse, kajti bvse je pred mojimi očmi;

  3 jaz sem tisti, ki je spregovoril in je anastal svet, in vse je prišlo po meni.

  4 Jaz sem tisti, ki je Henohov aSion vzel na svoje lastne prsi; in resnično, povem, in sicer za tolike, kolikor jih je bverjelo v moje ime, kajti jaz sem Kristus, in v mojem lastnem imenu, na osnovi ckrvi, ki sem jo prelil, sem zanje prosil pred Očetom.

  5 Toda glejte, preostanek ahudobnih držim v bverigah teme do csodbe na véliki dan, ki bo prišel ob koncu zemlje;

  6 in celo tako bom napravil, da bodo hudobni zadržani, da ne bodo slišali mojega glasu, temveč bodo postali trdosrčni, in gorje, gorje, gorje je njihova obsodba.

  7 Toda glejte, resnično, resnično, povem vam, da vas moje aoči motrijo. V vaši bsredi sem in ne morete me videti;

  8 toda dan pride kmalu, ko me boste avideli in vedeli, da sem, kajti tančica teme se bo kmalu pretrgala in ta, ki ni bočiščen, dneva ne bo cprenesel.

  9 Zatorej si opašite ledja in bodite pripravljeni. Glejte, akraljestvo je vaše in sovražnik ne bo premagal.

  10 Resnično vam pravim, ačisti ste, vendar ne vsi in nikogar drugega ni, s komer sem zelo bzadovoljen;

  11 kajti vse ameso je pred menoj izprijeno in moči bteme zmagujejo po zemlji med človeškimi otroki v navzočnosti vseh nebeških vojska —

  12 zaradi česar vlada tišina in vsa večnost je arazbolena in bangeli čakajo na veliko zapoved, naj cpožanjejo na zemlji, da bodo zbrali dljuljko, da bo lahko esežgana; in glejte, sovražnik je zbran.

  13 In sedaj vam pokažem skrivnost, to, kar imajo v tajnih sobanah, da bo sčasoma uresničila prav vaše apogubljenje, in tega niste vedeli;

  14 sedaj pa vam zanjo povem in blagoslovljeni ste, ne zaradi vaše krivičnosti, niti vaših nevernih src, kajti nekateri med vami so resnično krivi pred menoj, toda milosten bom do vaše šibkosti.

  15 Zato bodite odslej amočni; ne bbojte se, kajti kraljestvo je vaše.

  16 In za vašo odrešitev vam zapovedujem, kajti slišal sem vaše molitve in arevni so se pritoževali pred menoj in jaz sem naredil bbogate in vse meso je moje in ne cgledam na osebo.

  17 In zemljo sem napravil bogato in glejte, moj apodnožnik je, zatorej bom ponovno stal na njej.

  18 In ponujam in snujem, da vam bom dal večja bogastva, in sicer obljubljeno deželo, deželo, v kateri se cedita med in mleko, nad katero ne bo prekletstva, ko pride Gospod;

  19 in dal vam jo bom za deželo vaše dediščine, če si boste za to prizadevali z vsem srcem.

  20 In to bo moja zaveza z vami, vekomaj jo boste imeli za deželo svoje dediščine in za adediščino vaših otrok, dokler bo stala zemlja, in ponovno jo boste posedovali v večnosti, da ne bo nikdar več minila.

  21 Toda resnično vam pravim, da sčasoma ne boste imeli ne kralja ne vladarja, kajti jaz bom vaš akralj in bom bdel nad vami.

  22 Zatorej poslušajte moj glas in ahodite za menoj in boste bsvobodno ljudstvo in ne boste imeli drugih zakonov kakor moje zakone, ko bom prišel, kajti vaš czakonodajalec sem in kaj lahko zadrži mojo roko?

  23 Toda resnično vam pravim, aučite drug drugega glede na službo, v katero sem vas imenoval;

  24 in vsak naj svojega brata aceni kakor sebe ter pred menoj udejanja bkrepost in csvetost.

  25 In spet vam pravim, vsak naj svojega brata ceni kakor sebe.

  26 Kajti kdo med vami, ki ima dvanajst sinov in ne gleda nanje in mu poslušno služijo in enemu reče: Obleci se v oblačila in sedi semkaj, drugemu pa: Obleci se v ponošena oblačila in sedi tjakaj, in pogleda na svoja sinova in reče, pravičen sem?

  27 Glejte, to sem vam dal kot priliko in je, prav kakršen sem sam. Povem vam, bodite aeno in če niste eno, niste moji.

  28 In spet vam pravim, da ti sovražnik v tajnih sobanah streže po aživljenju.

  29 Slišite za avojne v daljnih deželah in pravite, da bodo v daljnih deželah kmalu strašne vojne, ne poznate pa src ljudi v svoji deželi.

  30 To vam povem zaradi vaših molitev, zatorej amodrost bohranite v prsih, da vam hudobija ljudi tega ne razodene po njihovi hudobiji na način, ki bo v vaša ušesa govoril z glasnejšim glasom od tega, ki bo zatresel zemljo; toda če boste pripravljeni, se ne boste bali.

  31 In da boste lahko ušli sovražnikovi moči in se zbrali pri meni kot pravično ljudstvo brez amadeža in brez krivde —

  32 zaradi tega sem vam zatorej dal zapoved, da morate v aOhio; in tam vam bom dal svojo bpostavo in tam boste cobdarjeni z močjo z višave;

  33 in odslej bo vsak, za kogar me bo volja, ašel med vse narode in povedano mu bo, kaj bodo delali, kajti pripravljeno imam veliko delo, kajti Izrael bo bodrešen, in vodil jih bom, kamor me bo volja, in nobena moč ne bo czadržala moje roke.

  34 In sedaj cerkvi v teh delih zapovedujem, naj se med njimi imenuje določene može in imenuje naj se jih po aglasu cerkve;

  35 in skrbeli bodo za revne in pomoči potrebne in jim nudili apomoč, da ne bodo trpeli; in jih poslali v kraj, v katerega sem jim zapovedal;

  36 in to bo njihovo delo, da bodo vodili zadeve imetja te cerkve.

  37 In tisti, ki imajo kmetijo, ki je ne morejo prodati, naj jo pustijo ali dajo v najem, kakor se jim zdi dobro.

  38 Glejte, da bodo vse stvari ohranjene; in ko bodo ljudje aobdarjeni z močjo z višave in poslani dalje, se bo vse te stvari zbralo pod okrilje cerkve.

  39 In če si boste prizadevali za abogastvom, kar je Očetova volja, da vam ga da, boste najbogatejši med vsemi ljudmi, kajti imeli boste bogastva večnosti; in mora biti, da je moja stvar, komu dam bbogastva zemlje; toda varujte se cponosa, da ne boste postali kakor starodavni dNefijci.

  40 In spet vam pravim, zapovedujem vam, naj se vsak, tako starešina, duhovnik, učitelj kot tudi član, močno podstopi, z delom svojih arok, da bo pripravil in izvršil to, kar sem zapovedal.

  41 In vaše apridiganje naj bo bsvarilni glas vsakogar svojemu bližnjemu, blágo in krótko.

  42 In pojdite astran od hudobnih. Rešite se. Bodite čisti, vi, ki nosite Gospodove posode. Tako je. Amen.