Sakaraia (Veiyalayalati Vou)
    Footnotes
    Theme

    Sakaraia (Veiyalayalati Vou)

    Ena Veiyalayalati Vou, na tamai Joni na Dauveipapitaisotaki. E taura tu ko Sakaraia na itutu ni bete ka dau vakaitavi ena valetabu.