Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 137
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 137

O se faaaliga vaaia na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le malumalu i Katelani, Ohaio, 21 Ianuari 1836 (History of the Church, 2:380–381). O le mea na faia o le tuuina atu lea o sauniga o le faaeega paia i le tele na faaali mai ai i le taimi lena.

1–6, Ua vaaia e le Perofeta lona uso o Alevini i le malo selesitila; 7–9, Ua faaali mai le mataupu faavae o le faaolataga mo e ua maliliu; 10, E faaolaina fanau laiti uma i le malo selesitila.

1 Sa tatalaina le alagi i luga o i matou, ma sa ou vaaia le emalo selesitila o le Atua, ma lona mamalu, pe i le itino po o i fafo o le tino sa lē mafai ona ou iloaina.

2 Sa ou vaaia le matagofie silisili o le afaitotoa o le a ulu atu ai suli o lena malo, sa foliga mai e pei o ni eʼave faataaliolio o se afi;

3 Ma le anofoalii pupula foi o le Atua, sa afifio ai le eTamā ma le iAlo.

4 Sa ou vaai i auala matagofie o lena malo, sa foliga mai ua paeina i aauro.

5 Sa ou vaai i le Tama o aAtamu ma eAperaamo; ma loʼu itamā ma loʼu otinā; loʼu uso o uAlevini, o lē ua leva ona moe;

6 Ma sa ou ofo pe na faapefea ona maua e ia se atofi i lena malo, talu ai ona sa tuua e ia lenei olaga ae lei faatuina e le Alii lona aao e faapotopoto Isaraelu i le etaimi lona lua, ma sa lei ipapatisoina o ia mo le faamagaloina o agasala.

7 Sa faapea ona oo mai o le asiufofoga o le Alii ia te aʼu, ua fetalai mai: O i latou uma o e na maliliu e eaunoa ma se malamalama e uiga i lenei talalelei, o e semanū latou te taliaina pe a na faatagaina i latou e ola, o le a avea ma isuli o le omalo selesitila o le Atua;

8 O lenei foi o i latou uma o e e maliliu mai le taimi nei i luma e aunoa ma se malamalama e uiga i le talalelei, o e asemanū latou te taliaina ma o latou loto atoa, o le a avea ma suli o lena malo;

9 Aua o Aʼu, o le Alii, o le a afaamasinoina tagata uma e tusa ma a latou egaluega, e tusa ma le imanaoga o o latou loto.

10 Ma sa ou vaai foi o tamaiti uma o e e maliliu ae lei oo atu i latou i atausaga e tali mai ai ua efaaolaina i le malo selesitila o le lagi.