Sveti spisi
Nauk in zaveze 98
nazaj naprej

98. razdelek

Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 6. avgusta 1833. Naslednje razodetje je prišlo zaradi preganjanja svetih v Misuriju. Povečana naselitev članov Cerkve v Misuriju je vznemirila nekatere druge naseljence, ki so se čutili ogrožene zaradi števila svetih, njihovega političnega in gospodarskega vpliva ter kulturnih in verskih razlik. Julija 1833 je drhal uničila cerkveno lastnino, dva člana Cerkve polila s katranom in posula s perjem ter zahtevala, da sveti zapustijo okraj Jackson. Čeprav so nekatere novice o težavah v Misuriju preroka v Kirtlandu (1.440 km stran) nedvomno dosegle, je resnost položaja ta dan lahko poznal le z razodetjem.

1–3 Stiske svetih bodo v njihovo dobro. 4–8 Sveti naj podprejo deželno ustavno pravo. 9–10 Za posvetno vlado bi bilo treba podpreti poštene, modre in dobre ljudi. 11–15 Tisti, ki dajo svoje življenje za Gospodovo stvar, bodo imeli večno življenje. 16–18 Odrecite se vojni in razglasite mir. 19–22 Sveti v Kirtlandu so ošteti in zapovedano jim je, naj se pokesajo. 23–32 Gospod razodene svoje zakone, ki narekujejo preganjanja in stiske, naprtene njegovemu ljudstvu. 33–38 Vojna je opravičena le, kadar jo zapove Gospod. 39–48 Sveti naj odpustijo svojim sovražnikom, ki bodo, če se bodo pokesali, prav tako ušli Gospodovemu maščevanju.

1 Resnično vam pravim, prijatelji moji, ne abojte se, vaše srce naj bo potolaženo; da, neprenehoma se radostite in se v vsem bzahvaljujte,

2 potrpežljivo ačakajoč na Gospoda, kajti vaše molitve so prišle v ušesa Gospoda Sabaóta in so zapisane s tem pečatom in oporoko — Gospod je zaprisegel in odredil, da bodo uslišane.

3 Zato vam to obljublja z nespremenljivo zavezo, da se bodo izpolnile; in vse, s čimer ste bili aprizadeti, se bo izšlo v vaše dobro in v slavo mojega imena, govori Gospod.

4 In sedaj, resnično vam pravim glede deželnih zakonov, moja volja je, da moje ljudstvo izpolnjuje vse, kar jim zapovem.

5 In ta adeželni zakon, ki je bustaven, podpirajoč tisto načelo svobode pri ohranjanju pravic in privilegijev, pripada vsemu človeštvu in je pred menoj opravičen.

6 Zato vas in vaše brate moje cerkve jaz, Gospod, opravičim s podporo tistemu zakonu, ki je deželno ustavno pravo;

7 in kar zadeva človeški zakon, kar je več ali manj kot to, prihaja od zla.

8 Jaz, Gospod Bog, vas aosvobodim, zato ste resnično svobodni; osvobodi pa vas tudi zakon.

9 Vendar ko vladajo ahudobni, ljudje žalujejo.

10 Zatorej bi bilo treba marljivo iskati apoštene ljudi in modre ljudi in prizadevati bi si morali, da bi podprli dobre ljudi in modre ljudi; drugače kar je manj kot to, prihaja od zla.

11 In zapovedujem vam, da opustite vse zlo in se oklenete vsega dobrega, da boste živeli po vsaki abesedi, ki pride iz Božjih ust.

12 Kajti zvestim bo adal vrstico za vrstico, nauk za naukom; in s tem vas bom bpreizkusil in preveril.

13 In kdor bo svoje življenje adal zaradi mene, zavoljo mojega imena, ga bo spet našel, in sicer večno življenje.

14 Zato se ne abojte svojih sovražnikov, kajti v svojem srcu sem odredil, govori Gospod, da vas bom v vsem bpreizkusil, ali boste ostali v moji zavezi, prav do csmrti, da se vas bo lahko spoznalo za vredne.

15 Kajti če ne boste ostali v moji zavezi, me niste vredni.

16 aOdrecite se torej bvojni in razglasite cmir in si marljivo prizadevajte dobrniti srca otrok k njihovim očetom in srca očetov k otrokom;

17 in spet, srca aJudov k prerokom in prerokov k Judom; da ne pridem in vso zemljo udarim s prekletstvom in bo vse meso pred menoj zgorelo.

18 Vaše srce naj se ne vznemirja, kajti v hiši mojega Očeta je aveliko bivališč in pripravil sem vam prostor; in kjer sva moj Oče in jaz, tam boste tudi vi.

19 Glejte, jaz, Gospod, nisem zelo zadovoljen s številnimi, ki so v cerkvi v Kirtlandu;

20 kajti ne opustijo svojih grehov in hudobnih poti, ponosa srca in pohlepnosti in vseh odurnosti ter se ne ravnajo po besedah modrosti in večnega življenja, ki sem jim jih dal.

21 Resnično vam pravim, da jih bom jaz, Gospod, aokaral in bom naredil, kar bom blagovolil, če se ne bodo pokesali in izpolnjevali vsega, kar sem jim rekel.

22 In spet vam pravim, če boste aizpolnjevali, kar vam zapovem, bom jaz, Gospod, od vas odvrnil ves srd in togoto in bvrata pekla vas ne bodo premagala.

23 Sedaj vam govorim glede vaših družin — če bodo ljudje vas, ali vaše družine, audarili enkrat in boste to potrpežljivo prenašali in jih ne žalili, niti ne boste naklepali maščevanja, boste poplačani;

24 če pa tega ne boste potrpežljivo prenašali, se vam bo prištevalo, da vam je aodmerjeno s pravično mero.

25 In spet, če vas bo sovražnik udaril v drugo in sovražnika ne boste žalili in boste to potrpežljivo prenašali, bo vaše plačilo stotero.

26 In spet, če vas bo udaril v tretje in boste to apotrpežljivo prenašali, bo vaše plačilo pomnoženo štirikratno;

27 in ta tri pričevanja bodo nastopila proti vašemu sovražniku, če se ne bo pokesal, in ne bodo izbrisana.

28 In sedaj, resnično vam pravim, če bo ta sovražnik ušel mojemu maščevanju, da ne bo pripeljan pred sodbo pred menoj, potem poskrbite, da ga boste v mojem imenu aposvarili, naj ne pride več nad vas, niti nad vaše družine, celo otroke vaših otrok do tretjega in četrtega rodu.

29 In potem, če bo prišel nad vas ali vaše otroke ali otroke vaših otrok do tretjega in četrtega rodu, sem vam vašega sovražnika izročil v roke;

30 in če mu boš potem prizanesel, boš za svojo pravičnost poplačan; in tudi tvoji otroci in otroci tvojih otrok do tretjega in četrtega rodu.

31 Vendar je tvoj sovražnik v tvojih rokah; in če ga boš poplačal po njegovih delih, si opravičen; če ti je stregel po življenju in je tvoje življenje zaradi njega ogroženo, je tvoj sovražnik v tvojih rokah in si opravičen.

32 Glej, to je zakon, ki sem ga dal svojemu služabniku Nefiju in tvojim aočetom, Jožefu in Jakobu in Izaku in Abrahamu in vsem svojim starodavnim prerokom in apostolom.

33 In spet, to je azakon, ki sem ga dal svojim staroletnim, naj ne gredo v bitko zoper noben narod, rod, jezik ali ljudstvo, če jim ne zapovem jaz, Gospod.

34 In če bi kateri narod, jezik ali ljudstvo razglasilo vojno proti njim, naj tistemu ljudstvu, narodu oziroma jeziku najprej dvignejo zastavo amiru;

35 in če tisto ljudstvo ni sprejelo mirovne ponudbe niti v drugo niti v tretje, so ta pričevanja prinesli pred Gospoda;

36 potem sem jim jaz, Gospod, zapovedal in jih opravičil, ker so se šli bojevat zoper tisti narod, jezik oziroma ljudstvo.

37 In jaz, Gospod, sem abojeval njihove bitke in bitke njihovih otrok in otrok njihovih otrok, dokler se niso maščevali vsem svojim sovražnikom, do tretjega in četrtega rodu.

38 Glejte, to je primer vsem ljudstvom, govori Gospod, vaš Bog, opravičenosti pred menoj.

39 In spet, resnično vam pravim, če se bo vaš sovražnik, potem ko je prišel nad vas v prvo, pokesal in prišel k vam, proseč za odpuščanje, mu odpustite in tega nič več ne pojmujte kot pričevanje zoper svojega sovražnika —

40 in tako naprej v drugo in tretje; in kolikor krat se bo tvoj sovražnik pokesal prestopkov, s katerimi se je prekršil zoper tebe, mu aodpusti do sedemdesetkrat sedemkrat.

41 In če se bo zoper tebe prekršil in se ne bo pokesal v prvo, mu vseeno odpusti.

42 In če se bo zoper tebe prekršil v drugo in se ne pokesal, mu vseeno odpusti.

43 In če se bo zoper tebe prekršil v tretje in se ne pokesal, mu prav tako odpusti.

44 Če pa se bo zoper tebe prekršil v četrto, mu ne odpusti, temveč ta pričevanja prinesi pred Gospoda; in ne bodo izbrisana, dokler se ne bo pokesal in ti ne poplačal štirikratno v vsem, s čimer že se je prekršil zoper tebe.

45 In če bo to naredil, mu odpusti z vsem srcem; in če tega ne bo naredil, te bom jaz, Gospod, stotero amaščeval tvojemu sovražniku;

46 in nad njegovimi otroki in nad otroki njegovih otrok vseh tistih, ki me sovražijo, do atretjega in četrtega rodu.

47 Toda če se bodo otroci pokesali, oziroma otroci otrok, in se aobrnili h Gospodu, svojemu Bogu, z vsem srcem in z vso odločnostjo, umom in močjo ter štirikratno poravnali za vse svoje prestopke, s katerimi so se prekršili, oziroma s katerimi so se prekršili njihovi očetje oziroma očetje njihovih očetov, potem se bo tvoja togota odvrnila;

48 in amaščevanje ne bo več prišlo nadnje, govori Gospod, tvoj Bog, in njihovi prestopki ne bodo nikoli več predloženi kot pričevanje pred Gospodom proti njim. Amen.