Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 58
talu ai sosoo ai

Vaega 58

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Siona, Itumalo o Siakisone, Misuri, 1 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:190–195). I le Sapati muamua ina ua mavae le taunuu ane o le Perofeta ma lana au malaga i le Itumalo o Siakisone, Misuri, na fai ai se sauniga faalelotu, ma e toalua tagata o le Ekalesia na taliaina i le papatisoga. I le vaiaso lena, na taunuu mai ai ni isi o le Au Paia i Kolesavile mai le Paranesi o Tomasone, atoa ma isi (tagai i le vaega 54). E toatele sa naunau e fia iloa le finagalo o le Alii e faatatau ia te i latou i le nofoaga fou o le faapotopotoina.

1–5, O i latou o e e onosaia puapuaga o le a faapaleina i le mamalu; 6–12, Ia saunia le Au Paia mo le tausamaaga a le Tamai Mamoe ma le talisuaga a le Alii; 13–18, O epikopo o faamasino i Isaraelu; 19–23, E tatau i le Au Paia ona usiusitai i tulafono o le laueleele; 24–29, E tatau i tagata ona faaaoga la latou faitalia e fai ai mea lelei; 30–33, O le Alii e poloaia ma aveesea; 34–43, Ina ia salamo, e ao i tagata ona taʼutaʼu atu ma lafoai a latou agasala; 44–58, E tatau i le Au Paia ona faatau mai lo latou tofi ma faapotopoto i Misuri; 59–65, E ao ina talai atu le talalelei i tagata uma.

1 Faalogo mai ia, outou e toeaina o laʼu ekalesia, ma uai mai o outou taliga i laʼu upu, ma iloa mai ia te aʼu mea ua Ou loto i ai e faatatau ia te outou, ma e faatatau foi i laueleele alenei lea ua Ou auina atu i ai outou.

2 Aua e moni Ou te fai atu ia te outou, amuia lava o ia o lē e atausi i aʼu poloaiga, pe i le olaga nei po o i le eoti; ma o ia o lē e ifaamaoni i opuapuaga, ua sili atu le tele o le taui o lea lava tagata i totonu o le malo o le lagi.

3 E lē mafai ona outou vaaia i o outou mata faalenatura, i le taimi nei, le fuafuaga a lo outou aAtua e faatatau i mea o le a oo mai pe a mavae le taimi nei, ma le emamalu e mulimuli mai pe a mavae puapuaga e tele.

4 Aua a mavae apuapuaga e tele ona oo mai lea o efaamanuiaga. O le mea lea, e oo mai le aso o le a ifaapaleina ai outou i le omamalu tele; e lei oo mai le itula, ae ua lata mai lava oo mai.

5 Ia manatua le mea lenei, lea ou te taʼu muamua atu, ina ia outou ateuina i le loto, ma maua ai mea o le a mulimuli mai.

6 Faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, o le pogai lenei na Ou auina atu ai outou—ina ia outou usiusitai, ma ina ia mafai ona asaunia o o outou loto e emolimau atu e uiga i mea o le a oo mai;

7 Ma ina ia mafai foi ona faamamaluina outou i le faataatiaina o le faavae, ma i le molimau atu e uiga i le laueleele lea o le a tu ai i luga le aSiona a le Atua;

8 Ma ina ia mafai foi ona saunia o se taumafataga o mea lololo mo e ua amatitiva; ioe, o se ʼaiga o mea lololo, o uaina ua i ai le eʼalu ua faamamaina lelei, ina ia iloa e le lalolagi o le a lē iuvale lava fofoga o perofeta;

9 Ioe, o se taumafataga o le maota o le Alii, ua saunia lelei, lea o le a valaaulia i ai atunuu uma.

10 Muamua, o e ua mauoa ma e ua aoaoina, o e ua atamamai ma e ua tamalii;

11 Ma a mavae lena ona oo mai lea o le aso o loʼu mana; ona o mai lea o e ua matitiva, o e ua pipili, ma e ua tauaso, ma e ua tutuli, i le atausamaaga a le Tamai Mamoe, ma taumamafa i le etalisuaga afiafi a le Alii, ua saunia mo le aso tele o le a oo mai.

12 Faauta, o Aʼu, o le Alii, ua Ou tautala atu ai.

13 Ma ina ia mafai ona alu atu le amolimau mai Siona, ioe, mai le fofoga o le aai o le tofi o le Atua—

14 Ioe, o le pogai lenei na Ou auina mai ai outou iinei, ma Ou filifilia ai laʼu auauna o aEteuati Paterika, ma Ou tofi atu ai ia te ia lana misiona i le laueleele lenei.

15 Ae afai e lē salamo o ia i ana agasala, o le lē talitonu lea ma le tauaso o le loto, ia faaeteete o ia neʼi apaʼū.

16 Faauta ua tuu atu ia te ia lana misiona, ma e lē toe tuuina atu.

17 Ma ai se e tu i lenei misiona, ua tofia e avea ma afaamasino i Isaraelu, e pei ona sa i ai i aso anamua, e vaevae laueleele o le tofi a le Atua i ana efanau;

18 Ma e faamasino lona nuu i le molimau a e ua tonu, ma i le fesoasoani a ona fesoasoani, e tusa ma tulafono o le malo o le Atua e tuu atu e aperofeta a le Atua.

19 Aua e moni Ou te fai atu ia te outou, ia tausia laʼu tulafono i luga o lenei laueleele.

20 Ia lē tuu atu i se tagata ia manatu ua pule o ia; ae ia tuu atu i le Atua e pulea o ia o lē ua faamasino atu, e tusa ma taupulepulega a lona lava loto, po o i ni isi upu, o ia lea o lē ua faufautua atu pe ua nofo i luga o le nofoa faamasino.

21 Ia lē tuu atu i se tagata ia soli e ia le atulafono o le laueleele, ona o ia o lē e tausia tulafono a le Atua e leai se mea e manaomia ai e ia ona soli o tulafono o le laueleele.

22 O le mea lea, ia outou tuu atu outou i lalo o pule ua i ai, seia nofotupu o aia o lē e ona le aiā e nofotupu ai, ma faatoilalo fili uma i lalo o ona vae.

23 Faauta, o atulafono ua outou maua mai loʼu lima o tulafono ia o le ekalesia, ma o le malamalama lenei ia outou umia ai. Faauta, o le poto lea.

24 Ma o lenei, e pei ona Ou tautala atu e uiga i laʼu auauna o Eteuati Paterika, o le laueleele lenei o le laueleele lea o lona alaalafaga, ma i latou o e ua ia tofia mo ona fesoasoani; ma o le laueleele foi lea o le alaalafaga o ia o lē ua Ou tofia e tausia loʼu afaleteuoloa;

25 O le mea lea, ia tuu atu ia te i latou e aumai o latou aiga i le laueleele lenei, e pei ona latou taupulepule ai i le va o i latou lava ma aʼu.

26 Aua faauta, e lē tatau ona Ou poloai atu i mea uma; aua o ia o lē e tau faamalosia i mea uma, o ia lava lea o se auauna apaie ma lē poto; o le mea lea e lē maua e ia se taui.

27 E moni Ou te fai atu, e tatau i tagata ona auai ma le anaunautai i se faamoemoega lelei, ma fai mea e tele i lo latou lava loto malie, ma aumai le amiotonu tele;

28 Aua ua i totonu ia te i latou le mana, lea ua latou apule ai ia te i latou lava. O le a lava o le tulaga e oo i ai le faiga e tagata o mea lelei, o le a leai lava se ala o le a aveesea ai lo latou taui.

29 Ae o ia o lē e lē faia e ia se mea seia poloaiina ai o ia, ma talia se poloaiga ma le loto masalosalo, ma ia tausia ma le paie, o ia lava lea e atausalaina.

30 O ai Aʼu o lē na afaia le tagata, ua fetalai mai ai le Alii, o le a ia lē tausalaina ai o ia o lē e lē usiusitai i aʼu poloaiga?

31 O ai Aʼu, ua fetalai mai ai le Alii, ua Ou afolafola atu ma Ou lē faataunuuina?

32 Ou te poloai atu a ua lē usiusitai mai tagata; ou te aaveese ma latou lē maua ai le faamanuiaga.

33 Ona latou fai ifo lea i o latou loto: E lē o le galuega lenei a le Alii, ona ua lē taunuu ana folafolaga. Ae oi talofa i e faapea, ona o loo faapuna mai alalo lo latou taui, ae ua lē mai i lugā.

34 Ma Ou te tuu atu nei ia te outou ni isi faatonuga e faatatau i le laueleele lenei.

35 O se mea poto ia te aʼu, le tatau ona avea o laʼu auauna o Matini Harisi ma faataitaiga i le ekalesia, i le atuu atu o ana tupe i luma o le epikopo o le ekalesia.

36 O lenei foi, o se tulafono lenei i tagata uma o e e o mai i le laueleele lenei e maua ai se tofi; ma ia faia e ia i ana tupe e pei ona faatonuina e le tulafono.

37 Ma o se mea poto foi, le tatau ona faatau mai o ni laueleele i Initipene, mo le tulaga o le faleteuoloa, ma le fale alomitusi foi.

38 Ma o isi faatonuga e faatatau i laʼu auauna o Matini Harisi o le a tuu atu ia te ia e le Agaga, ina ia mafai e ia ona maua lona tofi e pei ona lelei ia te ia;

39 Ma ia tuu atu ia te ia ia salamo i ana agasala, ona ua saili e ia le aviiga a le lalolagi.

40 Ma ia tuu atu foi i laʼu auauna o aViliamu V. Phelps ia tu i le tofi ua Ou tofia i ai o ia, ma talia lona tofi i le laueleele;

41 Ma ua ia te ia foi se mea e tatau ona salamo ai, aua, o Aʼu, o le Alii, ua Ou lē fiafia tele ia te ia, ona ua saili o ia e fia sili, ma ua lē lava lona agamalu i oʼu luma.

42 Faauta, o ia o lē ua asalamo i ana agasala, o ia lava lea ua efaamagaloina, ma o Aʼu, o le Alii, e lē toe imanatuaina lava i latou.

43 O le mea lenei e mafai ai ona outou iloa pe afai ua salamo se tagata i ana agasala—faauta, e ataʼutaʼu atu e ia i latou ma elafoai i ai.

44 Ma o lenei, e moni, Ou te fai atu e faatatau i le toega o toeaina o laʼu ekalesia, e lei oo mai le taimi, mo le tele o tausaga, mo i latou e maua ai lo latou tofi i le laueleele lenei, tau lava ona pei o le a tofia atu ai e le Alii ia te i latou, vagana ai ua latou mananao i ai e ala i le tatalo o le faatuatua.

45 Aua, faauta, o le a latou atulei faatasi tagata mai tuluiga o le lalolagi.

46 O le mea lea, ia outou faapotopoto faatasi outou lava; ma o i latou o e e lei tofia e nonofo i le laueleele lenei, ia tuu atu ia te i latou e talai atu le talalelei i itulagi faataamilo ai; ma a mavae lena ia tuu atu ia te i latou e foi atu i o latou aiga.

47 Tuu atu ia te i latou e talai atu i le ala, ma amolimau atu e uiga i le upumoni i nofoaga uma, ma valaau atu i e ua mauoa, e ua maualuluga ma e ua maualalalo, ma e ua matitiva, ia salamo.

48 Ma ia tuu atu ia te i latou e ati aʼe i luga aaulotu, i le tulaga e oo i ai le salamo o tagata o le lalolagi.

49 Ma ia i ai se sui e tofia i le leo o le ekalesia, mo le aulotu i Ohaio, e talia tupe e faatau mai ai laueleele i aSiona.

50 Ma Ou te tuu atu i laʼu auauna o Sini Rikitone se poloaiga, ia atusi e ia se faamatalaga o le laueleele o Siona, ma se faamatalaga o le finagalo o le Atua, e pei ona o le a faailoa atu e le Agaga ia te ia;

51 Ma se tusi ma se pepa o le faasologa o igoa, e tuu atu i aulotu uma e maua ai tupe, e tuu atu i lima o le epikopo, o ia lava po o le sui, e pei ona lelei ia te ia, pe e pei ona ia faatonuina, e faatau mai ai laueleele mo se tofi mo le fanau a le Atua.

52 Aua, faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, ua finagalo le Alii ia tatala e soo ma le fanau a tagata o latou loto, e oo lava i le faatauina mai o le itulagi atoa lenei o le atunuu, i le vave o le taimi e mafai ai.

53 Faauta, o le poto lenei. Ia tuu atu ia te i latou e fai lenei mea neʼi lē maua e i latou se atofi, vagana ai i le faamasaaina o le toto.

54 O lenei foi, o le tulaga e oo i ai le mauaina o se fanua, ia auina atu tagata faigaluega ituaiga eseese uma i le fanua lenei, e galulue mo le au paia a le Atua.

55 Ia tuu atu nei mea uma ia faia i le faasologa tatau; ma ia tuu atu avanoa o le laueleele ia faailoa atu mai lea taimi i lea taimi, e le epikopo po o le sui o le ekalesia.

56 Ma ia tuu atu le galuega o le faapotopotoina ia lē faanatinatia, pe i se solaaga; ae ia tuu atu e faia e pei ona o le a taupulepuleina e toeaina o le ekalesia i konafesi, e tusa ma le malamalama latou te maua mai lea taimi i lea taimi.

57 Ma ia tuu atu i laʼu auauna o Sini Rikitone na te faapaia ma faasaina lenei laueleele, ma le tulaga mo le amalumalu, mo le Alii.

58 Ma ia tuu atu ia taloina se fonotaga o le konafesi; ma a mavae lena ia tuu atu i aʼu auauna o Sini Rikitone ma Iosefa Samita, Laitiiti, e foi atu, ma Oliva Kaotui foi faatasi ma i laua, e faauma le toega o le galuega na Ou tofia ia te i latou i lo latou lava laueleele, ma le toega e pei ona o le a afaatonuina ai i konafesi.

59 Ma ia lē tuu atu i se tagata e foi mai lenei laueleele vagana ai ia amolimau atu o ia i le ala, e uiga i mea ua ia iloa ma ua talitonu moni i ai.

60 Ia tuu mea na faaee atu i luga o Ziba Peterson ia aveesea mai ia te ia; ma ia tuu atu ia te ia e tu e pei o se tasi o le ekalesia, ma galue i ona lava lima, faatasi ma le au uso, seia lava ona aaoaia o ia mo ana agasala uma; ona ua lē taʼutaʼu mai e ia i latou, ma ua manatu o ia e nanā i latou.

61 Ia tuu atu i le toega o toeaina o lenei ekalesia, o e o loo o mai i le laueleele lenei, o ni isi o i latou ua faamanuiaina tele i luga atu o le tulaga fuaina, ia latou faia foi se konafesi i luga o le laueleele lenei.

62 Ma ia tuu atu i laʼu auauna o Eteuati Paterika na te taitaia le konafesi o le a latou faia.

63 Ma ia tuu atu foi ia te i latou ia foi atu, ma talai atu le talalelei i le ala, ma molimau atu e uiga i mea ua faaali mai ia te i latou.

64 Aua, e moni, e ao ona alu atu le leo mai lenei nofoaga i le lalolagi atoa, ma i vaega aupito mamao o le lalolagi—e ao ina atalai atu le talalelei i tagata uma lava, ma efaailoga e mulimuli atu ia te i latou o e e talitonu.

65 Ma faauta ua aafio mai le Atalii o le Tagata. Amene.