Сургаал ба Гэрээ
  Footnotes

  АГУУЛГЫН ОН ДАРААЛАЛ

  Цаг хугацаа

  Газар

  Хэсгүүд

  1823

  Манчестер, Нью-Йорк

  2

  1828

  Хармони, Пеннсильвани

  3

  Зун

  Хармони, Пеннсильвани

  10

  1829

  Хармони, Пеннсильвани

  4

  Гуравдугаар сар

  Хармони, Пеннсильвани

  5

  Дөрөвдүгээр сар

  Хармони, Пеннсильвани

  6, 7, 8, 9

  Тавдугаар сар

  Хармони, Пеннсильвани

  11, 12, 13

  Зургадугаар сар

  Фейетте, Нью-Йорк

  14, 15, 16, 17, 18

  1830

  Манчестер, Нью-Йорк

  19

  Дөрөвдүгээр сар

  Фейетте, Нью-Йорк

  20*, 21

  Дөрөвдүгээр сар

  Манчестер, Нью-Йорк

  22, 23

  Долдугаар сар

  Хармони, Пеннсильвани

  24, 25, 26

  Наймдугаар сар

  Хармони, Пеннсильвани

  27

  Есдүгээр сар

  Фейетте, Нью-Йорк

  28, 29, 30, 31

  Аравдугаар сар

  Фейетте, Нью-Йорк

  32*, 33

  Арваннэгдүгээр сар

  Фейетте, Нью-Йорк

  34

  Арванхоёрдугаар сар

  Фейетте, Нью-Йорк

  35, 36, 37

  1831

  Фейетте, Нью-Йорк

  38, 39, 40

  Хоёрдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  41, 42, 43, 44

  Гуравдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  45, 46, 47, 48, 49

  Тавдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  50

  Тавдугаар сар

  Томпсон, Огайо

  51

  Зургадугаар сар

  Көртланд, Огайо

  52, 53, 54, 55, 56

  Долдугаар сар

  Сион, Жаксон гүнлэг, Миссури

  57

  Наймдугаар сар

  Сион, Жаксон гүнлэг, Миссури

  58, 59, 60

  Наймдугаар сар

  Миссури мөрний дэргэд, Миссури

  61, 62

  Наймдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  63

  Есдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  64

  Аравдугаар сар

  Хайрам, Огайо

  65

  Аравдугаар сар

  Оранж, Огайо

  66

  Арваннэгдүгээр сар

  Хайрам, Огайо

  1, 67, 68, 69, 133

  Арваннэгдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  70

  Арванхоёрдугаар сар

  Хайрам, Огайо

  71

  Арванхоёрдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  72

  1832

  Хайрам, Огайо

  73, 74

  Нэгдүгээр сар

  Амхерст, Огайо

  75

  Хоёрдугаар сар

  Хайрам, Огайо

  76

  Гуравдугаар сар

  Хайрам, Огайо

  77, 78, 79, 80, 81

  Дөрөвдүгээр сар

  Жаксон гүнлэг, Миссури

  82, 83

  Дөрөвдүгээр сар

  Индепенденс, Миссури

  83

  1832

  Хайрам, Огайо

  99

  Есдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  84

  Арваннэгдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  85

  Арванхоёрдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  86, 87*, 88

  1833

  Көртланд, Огайо

  89

  Гуравдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  90, 91, 92

  Тавдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  93, 94

  Зургадугаар сар

  Көртланд, Огайо

  95, 96

  Наймдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  97, 98

  Аравдугаар сар

  Перрисбург, Нью-Йорк

  100

  Арванхоёрдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  101

  1834

  Көртланд, Огайо

  102, 103

  Дөрөвдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  104*

  Зургадугаар сар

  Фишинг Ривер, Миссури

  105

  Арваннэгдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  106

  1835

  Көртланд, Огайо

  107

  Наймдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  134

  Арванхоёрдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  108

  1836

  Көртланд, Огайо

  137

  Гуравдугаар сар

  Көртланд, Огайо

  109

  Дөрөвдүгээр сар

  Көртланд, Огайо

  110

  Наймдугаар сар

  Салем, Массачусетс

  111

  1837

  Көртланд, Огайо

  112

  1838

  Фар Вест, Миссури

  113*

  Дөрөвдүгээр сар

  Фар Вест, Миссури

  114, 115

  Тавдугаар сар

  Спринг Хилл, Давис гүнлэг, Миссури

  116

  Долдугаар сар

  Фар Вест, Миссури

  117, 118, 119, 120

  1839

  Либерти шорон, Клей гүнлэг, Миссури

  121, 122, 123

  1841

  Науву, Иллиной

  124

  Гуравдугаар сар

  Науву, Иллиной

  125

  Долдугаар сар

  Науву, Иллиной

  126

  1842

  Науву, Иллиной

  127, 128

  1843

  Науву, Иллиной

  129

  Дөрөвдүгээр сар

  Рамус, Иллиной

  130

  Тавдугаар сар

  Рамус, Иллиной

  131

  Долдугаар сар

  Науву, Иллиной

  132

  1844

  Науву, Иллиной

  135

  1847

  Винтер Квортерс (одоогийн Небраска)

  136

  1890

  Солт Лейк Хот, Юта

  Албан Тунхаг—1

  1918

  Солт Лейк Хот, Юта

  138

  1978

  Солт Лейк Хот, Юта

  Албан Тунхаг—2

  • Дэргэдэх болон ойролцоох газрыг заав.