Судрууд
Сургаал ба Гэрээ


АГУУЛГЫН ОН ДАРААЛАЛ

Цаг хугацаа

Газар

Хэсгүүд

1823

Манчестер, Нью-Йорк

2

1828

Хармони, Пеннсильвани

3

Зун

Хармони, Пеннсильвани

10

1829

Хармони, Пеннсильвани

4

Гуравдугаар сар

Хармони, Пеннсильвани

5

Дөрөвдүгээр сар

Хармони, Пеннсильвани

6, 7, 8, 9

Тавдугаар сар

Хармони, Пеннсильвани

11, 12, 13

Зургадугаар сар

Фейетте, Нью-Йорк

14, 15, 16, 17, 18

1830

Манчестер, Нью-Йорк

19

Дөрөвдүгээр сар

Фейетте, Нью-Йорк

20*, 21

Дөрөвдүгээр сар

Манчестер, Нью-Йорк

22, 23

Долдугаар сар

Хармони, Пеннсильвани

24, 25, 26

Наймдугаар сар

Хармони, Пеннсильвани

27

Есдүгээр сар

Фейетте, Нью-Йорк

28, 29, 30, 31

Аравдугаар сар

Фейетте, Нью-Йорк

32*, 33

Арваннэгдүгээр сар

Фейетте, Нью-Йорк

34

Арванхоёрдугаар сар

Фейетте, Нью-Йорк

35, 36, 37

1831

Фейетте, Нью-Йорк

38, 39, 40

Хоёрдугаар сар

Көртланд, Огайо

41, 42, 43, 44

Гуравдугаар сар

Көртланд, Огайо

45, 46, 47, 48, 49

Тавдугаар сар

Көртланд, Огайо

50

Тавдугаар сар

Томпсон, Огайо

51

Зургадугаар сар

Көртланд, Огайо

52, 53, 54, 55, 56

Долдугаар сар

Сион, Жаксон гүнлэг, Миссури

57

Наймдугаар сар

Сион, Жаксон гүнлэг, Миссури

58, 59, 60

Наймдугаар сар

Миссури мөрний дэргэд, Миссури

61, 62

Наймдугаар сар

Көртланд, Огайо

63

Есдүгээр сар

Көртланд, Огайо

64

Аравдугаар сар

Хайрам, Огайо

65

Аравдугаар сар

Оранж, Огайо

66

Арваннэгдүгээр сар

Хайрам, Огайо

1, 67, 68, 69, 133

Арваннэгдүгээр сар

Көртланд, Огайо

70

Арванхоёрдугаар сар

Хайрам, Огайо

71

Арванхоёрдугаар сар

Көртланд, Огайо

72

1832

Хайрам, Огайо

73, 74

Нэгдүгээр сар

Амхерст, Огайо

75

Хоёрдугаар сар

Хайрам, Огайо

76

Гуравдугаар сар

Хайрам, Огайо

77, 78, 79, 80, 81

Дөрөвдүгээр сар

Жаксон гүнлэг, Миссури

82, 83

Дөрөвдүгээр сар

Индепенденс, Миссури

83

1832

Хайрам, Огайо

99

Есдүгээр сар

Көртланд, Огайо

84

Арваннэгдүгээр сар

Көртланд, Огайо

85

Арванхоёрдугаар сар

Көртланд, Огайо

86, 87*, 88

1833

Көртланд, Огайо

89

Гуравдугаар сар

Көртланд, Огайо

90, 91, 92

Тавдугаар сар

Көртланд, Огайо

93, 94

Зургадугаар сар

Көртланд, Огайо

95, 96

Наймдугаар сар

Көртланд, Огайо

97, 98

Аравдугаар сар

Перрисбург, Нью-Йорк

100

Арванхоёрдугаар сар

Көртланд, Огайо

101

1834

Көртланд, Огайо

102, 103

Дөрөвдүгээр сар

Көртланд, Огайо

104*

Зургадугаар сар

Фишинг Ривер, Миссури

105

Арваннэгдүгээр сар

Көртланд, Огайо

106

1835

Көртланд, Огайо

107

Наймдугаар сар

Көртланд, Огайо

134

Арванхоёрдугаар сар

Көртланд, Огайо

108

1836

Көртланд, Огайо

137

Гуравдугаар сар

Көртланд, Огайо

109

Дөрөвдүгээр сар

Көртланд, Огайо

110

Наймдугаар сар

Салем, Массачусетс

111

1837

Көртланд, Огайо

112

1838

Фар Вест, Миссури

113*

Дөрөвдүгээр сар

Фар Вест, Миссури

114, 115

Тавдугаар сар

Спринг Хилл, Давис гүнлэг, Миссури

116

Долдугаар сар

Фар Вест, Миссури

117, 118, 119, 120

1839

Либерти шорон, Клей гүнлэг, Миссури

121, 122, 123

1841

Науву, Иллиной

124

Гуравдугаар сар

Науву, Иллиной

125

Долдугаар сар

Науву, Иллиной

126

1842

Науву, Иллиной

127, 128

1843

Науву, Иллиной

129

Дөрөвдүгээр сар

Рамус, Иллиной

130

Тавдугаар сар

Рамус, Иллиной

131

Долдугаар сар

Науву, Иллиной

132

1844

Науву, Иллиной

135

1847

Винтер Квортерс (одоогийн Небраска)

136

1890

Солт Лейк Хот, Юта

Албан Тунхаг—1

1918

Солт Лейк Хот, Юта

138

1978

Солт Лейк Хот, Юта

Албан Тунхаг—2

  • Дэргэдэх болон ойролцоох газрыг заав.