Nauk in zaveze 74
  Footnotes
  Theme

  74. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v okraju Wayne v New Yorku leta 1830. Celo pred ustanovitvijo Cerkve so se pojavila vprašanja o pravilnem načinu krščevanja, kar je preroka vodilo, da je poiskal odgovore na to temo. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja, da je naslednje razodetje pojasnilo štirinajstega verza sedmega poglavja Prvega pisma Korinčanom, odlomka, ki so ga pogosto uporabili, da so opravičili krščevanje dojenčkov.

  1–5 Pavel Cerkvi v svojih dneh svetuje, naj ne izpolnjujejo Mojzesove postave. 6–7 Majhni otroci so sveti in so posvečeni zaradi odkupne daritve.

  1 Kajti aneverni mož je posvečen po ženi, neverna žena pa je posvečena po možu, sicer bi bili vaši otroci nečisti, sedaj pa so sveti.

  2 V dneh apostolov so torej vsi Judje, ki niso verjeli v evangelij Jezusa Kristusa, imeli zakon obreze.

  3 In zgodilo se je, da je med ljudstvom nastal velik aprepir glede zakona bobreze, kajti neverni mož si je želel, da bi bili otroci obrezani in postali pokorni Mojzesovi cpostavi, katera postava se je izpolnila.

  4 In zgodilo se je, da so otroci, ki so odraščali v pokornosti Mojzesovi postavi, prisluhnili aizročilom svojih očetov in niso verjeli v Kristusov evangelij, zaradi česar so postali nesveti.

  5 Zatorej je apostol zaradi tega pisal cerkvi in jim dal zapoved, ne od Gospoda, temveč sam od sebe, naj se vernik ne azdruži z nevernikom, razen če bi med njimi odpravili Mojzesovo bpostavo,

  6 da bi otroci lahko ostali brez obreze, in da bi bilo lahko odpravljeno izročilo, ki pravi, da so majhni otroci nesveti; kajti imeli so ga med Judi;

  7 ampak majhni aotroci so bsveti, ker so cposvečeni zaradi dodkupne daritve Jezusa Kristusa; in to je tisto, kar pomenijo sveti spisi.