Nauk in zaveze 21
  Footnotes
  Theme

  21. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku 6. aprila 1830. To razodetje je bilo dano ob ustanovitvi Cerkve na omenjeni dan v hiši Petra Whitmerja st. Sodelovalo je šest ljudi, ki so se prej krstili. Ti ljudje so s soglasnim sklepom izrazili željo in odločenost, da organizirajo glede na Božjo zapoved (gl. 20. razdelek). Prav tako so glasovali, da bodo Josepha Smitha ml. in Oliverja Cowderyja sprejeli in podprli kot predsedujoča uradnika Cerkve. Nato je Joseph s polaganjem rok Oliverja posvetil za starešino Cerkve in Oliver je podobno posvetil Josepha. Po razdelitvi zakramenta sta Joseph in Oliver položila roke na vsakega udeleženca posebej, da sta jim podelila dar Svetega Duha in vsakega potrdila za člana Cerkve.

  1–3 Joseph Smith je poklican za vidca, prevajalca, preroka, apostola in starešino. 4–8 Njegova beseda bo vodila Sionovo stvar. 9–12 Sveti bodo verjeli njegovim besedam, ker govori po Tolažniku.

  1 Glejte, med vami se bo vodil azapis in v njem se boš imenoval bvidec, prevajalec, prerok, capostol Jezusa Kristusa, starešina cerkve po volji Boga Očeta in milostljivosti tvojega Gospoda Jezusa Kristusa,

  2 ki si po Svetem Duhu anavdihnjen, da položiš temelje le-te in da jo utrjuješ za najsvetejšo vero.

  3 In sicer acerkev, ki je bila borganizirana in ustanovljena v Gospodovem letu osemnajsto in trideset, v četrtem mesecu in na šesti dan tega meseca, ki se imenuje april.

  4 Zatorej, misleč cerkev, prisluhni vsem njegovim abesedam in zapovedim, ki ti jih bo dal, kakor jih bo prejel, hodeč v bsvetosti pred menoj;

  5 kajti prejela boš njegovo abesedo, kakor če bi jo iz mojih lastnih ust, v vsej potrpežljivosti in veri.

  6 Kajti če boš to delala, te avrata pekla ne bodo premagala, da, in Gospod Bog bo razpodil moči bteme pred teboj in napravil, da se bo nebo czatreslo v tvoje dobro in dslavo njegovega imena.

  7 Kajti tako govori Gospod Bog: Njega sem navdihnil, da je premaknil aSionovo stvar v veliki moči za dobro in njegovo marljivost poznam in njegove molitve sem slišal.

  8 Da, njegov jok za Sionom sem videl in napravil bom, da ne bo več žaloval za njim, kajti njegovi dnevi radosti so prišli za aodpuščanje grehov in dokaz mojih blagoslovov nad njegovimi deli.

  9 Kajti glej, vse tiste, ki delajo v mojem avinogradu, bom bblagoslovil z mogočnim blagoslovom in verjeli bodo njegovim besedam, ki sem mu jih dal po cTolažniku, ki drazodevajo, da so Jezusa ekrižali fgrešni ljudje za grehe gsveta, da, za odpuščanje grehov za hskesano srce.

  10 Zatorej je moja volja, da ga aposvetiš ti, moj apostol Oliver Cowdery;

  11 to je uredba tebi, da si starešina pod njegovo roko, da je on aprvi tebi, da boš lahko starešina v tej Kristusovi cerkvi, ki ima moje ime —

  12 in prvi pridigar te cerkve za cerkev in pred svetom, da, pred drugimi narodi; da, in tako govori Gospod Bog, glej, glej tudi aJudom. Amen.