Sveti spisi
Nauk in zaveze 13
nazaj naprej

13. razdelek

Odlomek iz Življenjske zgodbe Josepha Smitha poroča o posvetitvi preroka in Oliverja Cowderyja v Aronovo duhovništvo blizu Harmonyja v Pensilvaniji 15. maja 1829. Posvetitev je bila opravljena po rokah angela, ki se je predstavil kot Janez, tisti, ki se v Novi zavezi imenuje Janez Krstnik. Angel je pojasnil, da deluje pod vodstvom Petra, Jakoba in Janeza, starodavnih apostolov, ki imajo ključe višjega duhovništva, ki se imenuje Melkízedekovo duhovništvo. Josephu in Oliverju je bilo obljubljeno, da jima bo v določenem času podeljeno to večje duhovništvo (gl. razdelek 27:7–8, 12).

Ključi in moči Aronovega duhovništva so predani.

1 Vama, moja soslužabnika, v Mesijevem imenu apodeljujem bAronovo duhovništvo, ki ima ključe za delovanje cangelov in evangelija dkesanja ter ekrsta s potopitvijo za odpuščanje grehov; in to ne bo nikoli več odvzeto z zemlje, dokler Levijevi fsinovi ne bodo ponovno gpravično darovali daritev Gospodu.