Nauk in zaveze 81
  Footnotes
  Theme

  81. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 15. marca 1832. Frederick G. Williams je poklican za vélikega duhovnika in svetovalca v predsedstvu vélikega duhovništva. Zgodovinski zapisi pokažejo, da je bil, ko je bilo marca 1832 prejeto naslednje razodetje, Jesse Gause poklican v službo svetovalca Josepha Smitha v Predsedstvu. Vendar ko ni več nadaljeval tako, kot je bilo v skladu s tem imenovanjem, je bil poklic pozneje prenesen na Fredericka G. Williamsa. Na razodetje (datirano marca 1832) bi bilo treba gledati kot na korak k uradni organizaciji Prvega predsedstva, zlasti na poklic v službo svetovalca v tem telesu in pojasnjevanje dostojanstva imenovanja. Brat Gause je služil nekaj časa, toda decembra 1832 je bil iz Cerkve izobčen. Brat Williams je bil v omenjeno službo posvečen 18. marca 1833.

  1–2 Ključe kraljestva ima vselej Prvo predsedstvo. 3–7 Če bo Frederick G. Williams v svojem delovanju zvest, bo imel večno življenje.

  1 Resnično, resnično, povem ti, moj služabnik Frederick G. Williams: Poslušaj glas tega, ki govori, besedo Gospoda, tvojega Boga, in prisluhni poklicu, s katerim si poklican, in sicer da boš avéliki duhovnik v moji cerkvi in svetovalec mojemu služabniku Josephu Smithu ml.;

  2 kateremu sem dal aključe kraljestva, ki vselej pripadajo bpredsedstvu vélikega duhovništva;

  3 zato ga resnično priznavam in ga bom blagoslovil in tudi tebe, če boš zvest v svetovanju, v službi, v katero sem te imenoval, vselej v molitvi, na glas in v srcu, v javnosti in na skrivnem, tudi pri svojem delovanju, ko boš evangelij razglašal v deželi živih in med svojimi brati.

  4 In z izvajanjem tega boš naredil največje dobro soljudem in boš širil aslavo tega, ki je tvoj Gospod.

  5 Zatorej bodi zvest, opravljaj službo, v katero sem te imenoval, apodpiraj šibke, dvigaj roke, ki so povešene, in bkrepi cklecava kolena.

  6 In če boš zvest do konca, boš imel krono anesmrtnosti in bvečno življenje v cbivališčih, ki sem jih pripravil v hiši mojega Očeta.

  7 Glej, in glej, to so besede Alfe in Omege, in sicer Jezusa Kristusa. Amen.