Nauk in zaveze 70
  Footnotes
  Theme

  70. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 12. novembra 1831. Življenjska zgodba Josepha Smitha navaja, da so se od 1. do vključno 12. novembra odvijale štiri posebne konference. Na zadnjem od teh zborovanj so preučili veliko pomembnost razodetij, ki so jih kasneje objavili kot Book of Commandments (Knjiga zapovedi) in kasneje Nauk in zaveze. To razodetje je bilo dano potem, ko je konferenca izglasovala, da so razodetja »za Cerkev vredna vsa bogastva Zemlje«. Življenjska zgodba Josepha Smitha razodetja omenja kot »temelj Cerkve v teh poslednjih dneh in korist svetu, ki pokaže, da so ključi do skrivnosti kraljestva našega Odrešenika ponovno zaupani človeku«.

  1–5 Določeni so skrbniki za objavo razodetij. 6–13 Tisti, ki delajo v duhovnih stvareh, so vredni svojega plačila. 14–18 Sveti naj bodo v posvetnih stvareh enaki.

  1 Glejte, in prisluhnite, o prebivalci Siona, in vse ljudstvo moje cerkve, ki ste daleč stran, in poslušajte Gospodovo besedo, ki jo dajem mojemu služabniku Josephu Smithu ml. in tudi mojemu služabniku Martinu Harrisu in tudi mojemu služabniku Oliverju Cowderyju in tudi mojemu služabniku Johnu Whitmerju in tudi mojemu služabniku Sidneyju Rigdonu in tudi mojemu služabniku Williamu W. Phelpsu, po zapovedi njim.

  2 Kajti dajem jim zapoved, zatorej prisluhnite in poslušajte, kajti tako jim govori Gospod:

  3 Jaz, Gospod, sem jih določil in jih posvetil za askrbnike razodetij in zapovedi, ki sem jim jih dal in ki jim jih bom dal po temle;

  4 in o tem skrbništvu bom od njih na sodni dan zahteval poročilo.

  5 Zatorej sem jim določil, in to je njihova odgovornost v Božji cerkvi, da upravljajo z njimi in posle le-teh, da, koristi le-teh.

  6 Zatorej jim zapovedujem, naj tega ne dajo cerkvi, niti svetu;

  7 če pa bodo prejeli več, kot je potrebno za njihove potrebe in pomanjkanja, bo dano v moje askladišče;

  8 in koristi bodo namenjene prebivalcem Siona in njihovim rodovom, če bodo postali adediči glede na zakone kraljestva.

  9 Glejte, to je tisto, kar Gospod od vsakogar zahteva glede njegovega askrbništva, in sicer kakor sem jaz, Gospod, določil oziroma bom po temle določil vsakomur.

  10 In glejte, nihče ni izvzet tega zakona, ki pripada cerkvi živega Boga;

  11 da, niti škof, niti azastopnik, ki vodi Gospodovo skladišče, niti ta, ki mu je dodeljeno skrbništvo nad posvetnimi stvarmi.

  12 Ta, ki je določen, da skrbi za duhovne stvari, tisti je avreden svojega plačila, in sicer tako kot tisti, ki jim je dodeljeno skrbništvo, da delujejo v posvetnih stvareh;

  13 da, in sicer obilneje, in sicer obilje, ki se jim pomnoži zaradi razodetij Duha.

  14 Vendar bodite v posvetnih stvareh aenaki in to ne godrnjaje, drugače se bo obilje razodetij Duha zadržalo.

  15 To azapoved torej dajem svojim služabnikom v njihovo korist, medtem ko ostajajo, za dokaz mojih blagoslovov nad njihovimi glavami in za plačilo za njihovo bmarljivost in za njihovo varnost;

  16 za hrano in za aobleko, za dediščino, za hiše in za zemljišča v vsakršnih okoliščinah, v katere jih bom jaz, Gospod, postavil, in kamor jih bom jaz, Gospod, poslal.

  17 Kajti bili so zvesti v aveliko stvareh in jim je šlo dobro, če niso grešili.

  18 Glejte, jaz, Gospod, sem amilosten in jih bom blagoslovil in vstopili bodo v radost teh stvari. Tako je. Amen.