Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 53
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 53

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Algernon Sini Gilbert, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:179–180). I le talosaga a Sini Gilbert, na ole atu ai le Perofeta i le Alii e faatatau i le galuega ma le tofiga o le Uso o Gilbert i le Ekalesia.

1–3, O le valaauga ma le filifiliga o Sini Gilbert i le Ekalesia o le faauu lea ia avea o se toeaina; 4–7, Ia auauna atu foi o ia o se sui o le epikopo.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te oe, laʼu auauna, o Sini Gilbert, ua Ou faalogoina au tatalo; ma sa e valaau mai ia te aʼu ia faailoa atu ia te oe, e le Alii lou Atua, e uiga i lou valaauga ma lou afilifiliga i le ekalesia, lea ua faatu i luga e Aʼu, o le Alii, i aso nei e gata ai.

2 Faauta, o Aʼu, o le Alii, o lē na afaasatauroina mo agasala a le lalolagi, Ou te tuu atu ia te oe se poloaiga ia e elafoai i le lalolagi.

3 Ia e ave i ou luga laʼu faauuga, o le toeaina lea, e talai atu le faatuatua ma le salamo ma le afaamagaloina o agasala, e tusa ma laʼu upu, ma le mauaina o le Agaga Paia e ala i le faaee o elima;

4 Ma avea foi o se asui mo lenei ekalesia i le nofoaga lea o le a tofia e le epikopo, e tusa ma poloaiga o le a tuu atu pe a mavae nei.

5 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te oe, ia alu lau malaga faatasi ma aʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Sini Rikitone.

6 Faauta, o sauniga muamua nei o le a e maua; ma o le toega o le a faailoa atu i se taimi o le a oo mai, e tusa ma lau galuega i loʼu tovine.

7 O lenei foi, Ou te manao ia e iloa, e nao ia o lē e atumau e oo i le iuga e faaolaina. E faapea lava. Amene.