Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 67
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 67

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Hairama, Ohaio, Novema 1831 (History of the Church, 1:224–225). O le mea na tupu o se konafesi faapitoa na faia, ma le talatalaga ma le palepalega o le lomiga o faaaliga ua uma ona maua mai le Alii na ala mai i le Perofeta (tagai i le ulutala o le vaega 1). Sa faia le tonu e tatau ia Oliva Kaotui ma Ioane Uitimera ona la ave itulau tusilima o faaaliga i Initipene, i le mea e lolomi ai e V. V. Phelps o le Tusi o Poloaiga. E toatele le au uso na tuuina mai le molimau faamaoni e faapea o faaaliga na tuufaatasi i le taimi lena mo le lomiga, ua moni lava, e pei ona molimauina e le Agaga Paia na to mai i luga o i latou. Ua tusi faamaumau e le Perofeta e faapea, ina ua uma ona maua o le faaaliga ua iloa nei o le vaega 1, e i ai ni talanoaga lē lelei na faia e faatatau i le gagana na faaaoga i faaaliga. O le faaaliga lenei na sosoo mai ai.

1–3, E faafofoga mai le Alii i tatalo a ana toeaina ma leoleo mai ia te i latou; 4–9, Ua luitauina e ia le tagata ua sili ona poto na te faaluaina se tasi o ana faaaliga aupito itiiti; 10–14, O toeaina faamaoni o le a liua e le Agaga ma vaai i fofoga o le Atua.

1 Faauta ma faalogo mai, e outou e atoeaina, o laʼu ekalesia, o e ua outou faapotopoto faatasi outou lava, o e e ona tatalo ua Ou faalogoina, ma o e ua Ou iloa o latou loto, ma o e o o latou manao ua oo mai i oʼu luma.

2 Faauta ma tagai, ua i luga o outou oʼu amata, ma o le lagi ma le lalolagi ua i oʼu lima, ma o ʼoa o le faavavau ua a aʼu e tuu atu.

3 Sa outou taumafai e talitonu e faapea e tatau ona outou maua le faamanuiaga lea sa ofo atu ia te outou; ae faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, sa i ai le afefe i o outou loto, ma e moni o le pogai lea na outou lē mauaina ai.

4 Ma o lenei, o Aʼu, o le Alii, e tuuina atu ia te outou se amolimau o le moni o nei poloaiga ua taatitia i o outou luma.

5 Sa silasila o outou mata i luga o laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma o lana agagana ua outou iloa, ma o ona lē atoatoa ua outou iloa; ma ua outou saili i o outou loto le poto ina ia mafai ona outou faaupu ai ia sili atu i lana gagana; o lenei mea ua outou iloa foi.

6 O lenei, ia outou saili mai i totonu o le Tusi o Poloaiga, se faaaliga aupito itiiti lava o i ai i totonu o ia faaaliga, ma tofi o ia o lē ua sili ona aatamai i totonu o outou;

7 Pe, afai e i ai se tasi i totonu o outou e mafai ona faia se tasi e pei o lena faaaliga, ona taʼuamiotonuina lea o outou i le fai mai e faapea ua outou lē iloa ua moni i latou;

8 Ae afai e lē mafai ona outou faia se tasi e pei o lena faaaliga, ua outou i ai i lalo o le taʼusalaga pe afai tou te lē amolimau atu ua moni i latou.

9 Ona ua outou iloa ua leai se amioletonu ua i ai i totonu o i latou, ma o le mea e aamiotonu e sau i lalo mai lugā, mai le Tamā o emalamalama.

10 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, o lo outou avanoa, ma Ou te tuu atu ia te outou o e ua faauuina i lenei auaunaga se folafolaga, o le tulaga e oo i ai la outou tafi esea mai ma outou lava afuā ma eatuatuvalega, ma ifaamaualalo outou lava i oʼu luma, ona ua lē lava lo outou lotomaualalo, o le a saeluaina le oveli ma o le a outou uvaai mai ia te aʼu ma iloa ua i ai Aʼu—e lē i le mafaufau faaletino pe faalenatura, ae i le faaleagaga.

11 Aua e leai se atagata na vaai i le Atua i soo se taimi i la le tino, vagana ai na faavaveina e le Agaga o le Atua.

12 Pe mafai foi e se tagata anatura ona gafatia luma o le Atua, pe i le mafaufau faaletino.

13 E lē mafai ona outou gafatia luma o le Atua i le taimi nei, po o le auaunaga a agelu; o le mea lea, ia outou faaauau pea i le aonosai seia efaaatoatoaina outou.

14 Aua le tuua o outou mafaufau e fuli i tua; ma a outou aagavaa, o le a outou vaai ma iloa, i laʼu lava taimi e tatau ai, le mea na faaee i o outou luga e lima o laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti. Amene.