Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 55
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 55

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Viliamu V. Phelps, i Katelani, Ohaio, Iuni 1831 (History of the Church, 1:184–186). O Viliamu V. Phelps, o se lomitusi, ma o lona aiga sa faatoa taunuu mai lava i Katelani, ma sa saili atu le Perofeta i le Alii mo ni faamatalaga e uiga ia te ia.

1–3, Ua valaaulia ma filifilia Viliamu V. Phelps ia papatiso, ma ia faauu o se toeaina, ma talai atu le talalelei; 4, Ia tusia foi e ia tusi mo tamaiti i aʼoga o le Ekalesia; 5–6, Ia malaga atu o ia i Misuri, le eria lea o le a galue ai.

1 Faauta, ua faapea ona fetalai mai o le Alii, le Alii lava lea o le alalolagi atoa, ia te oe, laʼu auauna, o Viliamu, ua valaaulia ma filifilia oe; ma a uma ona epapatisoina o oe i le vai, o se mea afai e te faia ma le manatu tasi i loʼu mamalu, o le a e maua se faamagaloga o au agasala ma le mauaina o le Agaga Paia e ala i le faaee o ilima.

2 Ma ona faauu ai lea o oe i le lima o laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, e avea o se toeaina i lenei ekalesia, e talai atu le salamo ma le afaamagaloina o agasala e ala i le papatisoga i le suafa o Iesu Keriso, le Alo o le Atua soifua.

3 Ma o soo se tasi e te faaee atu i ai ou lima, afai ua agasalamo i latou i oʼu luma, o le a ia te oe le mana e tuu atu ai le Agaga Paia.

4 O lenei foi, o le a faauuina oe e te fesoasoani i laʼu auauna o Oliva Kaotui e fai le galuega o le lomitusi, ma le filifiliga ma le tusia o atusi mo aʼoga i lenei ekalesia, ina ia mafai ona maua foi e fanau laiti aoaoga i oʼu luma e pei ona ou fiafia i ai.

5 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te oe, o le pogai lenei ia alu ai lau malaga faatasi ma aʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Sini Rikitone, ina ia afaamautuina oe i le laueleele o lou tofi e fai lenei galuega.

6 O lenei foi, tuu atu foi i laʼu auauna o Iosefa Kou e alu lana malaga faatasi ma i latou. O le toega o le a faailoa atu i se taimi o mulimuli mai, e pei lava ona Ou loto i ai. Amene.