Other Resources
Huoltotyö
edellinen seuraava

Huoltotyö

Jokaisella kirkon jäsenellä on kaksi perusvelvollisuutta huoltotyöhön nähden: tulla omavaraiseksi sekä huolehtia köyhistä ja tarvitsevista.

Vanhemmilla on pyhä velvollisuus huolehtia lastensa fyysisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista. Kun lapset varttuvat, he saavat enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Vanhempien tulisi opettaa heille huoltotyön perusperiaatteita ja auttaa heitä valmistautumaan tulemaan omavaraisiksi ja huolehtimaan tulevaisuudessa omista perheistään. Vanhemmat voivat myös antaa lapsilleen mahdollisuuksia auttaa toiminnassa, jonka tarkoituksena on pitää huolta köyhistä ja tarvitsevista.

Jos olet kirkon aikuinen jäsen, kaikki seuraavat neuvot soveltuvat suoraan sinuun. Jos olet nuori mies tai nainen, suuri osa näistä neuvoista soveltuu sinuunkin, vaikka oletkin vielä suureksi osaksi riippuvainen vanhemmistasi.

Omavaraiseksi tuleminen

Vastuu sosiaalisesta, emotionaalisesta, hengellisestä, fyysisestä ja taloudellisesta omavaraisuudestasi on ensiksi sinulla, toiseksi perheelläsi ja kolmanneksi kirkolla. Sinun tulee Herran innoituksen mukaan ja omalla työlläsi hankkia itsellesi ja perheellesi se, mikä on hengellisesti ja ajallisesti välttämätöntä.

Kun olet omavarainen, pystyt huolehtimaan paremmin itsestäsi ja perheestäsi. Olet valmistautunut kestämään vastoinkäymisen aikoja joutumatta riippuvaiseksi toisista.

Sinusta voi tulla omavarainen, kun 1) käytät hyväksi koulutusmahdollisuuksia 2) noudatat terveitä ravitsemuksen ja hygienian periaatteita 3) valmentaudut sopivaan työhön ja hankit sitä 4) varastoit ruokaa ja vaatteita lain sallimissa rajoissa 5) käytät rahavarojasi viisaasti, mukaan luettuina kymmenysten ja uhrien maksaminen ja velan välttäminen, sekä 6) hankit hengellistä, emotionaalista ja sosiaalista voimaa.

Tullaksesi omavaraiseksi sinun täytyy olla halukas tekemään työtä. Herra on käskenyt meitä tekemään työtä (ks. 1. Moos. 3:19; OL 42:42). Kunniallinen työ on onnen, omanarvontunnon ja vaurauden peruslähde.

Jos olet joskus tilapäisesti kykenemätön täyttämään perustarpeitasi omin ponnistuksin tai perheenjäsenten tuella, kirkko saattaa voida auttaa sinua. Näissä tilanteissa kirkko antaa usein perustarpeet turvaavaa apua auttaakseen sinua ja perhettäsi tulemaan jälleen omavaraisiksi.

Köyhistä ja tarvitsevista huolehtiminen

Herra on aina käskenyt kansaansa huolehtimaan köyhistä ja tarvitsevista. Hän on sanonut: ”Teidän täytyy käydä katsomassa köyhiä ja tarvitsevia ja antaa heille apua” (OL 44:6). Hän on antanut myös käskyn: ”Muistakaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei näin tee, se ei ole minun opetuslapseni” (OL 52:40).

Voit huolehtia köyhistä ja tarvitsevista monin tavoin. Yksi tärkeä tapa on paastota ja antaa paastouhreja, joita piispa tai seurakunnanjohtaja käyttää niiden seurakuntalaisten auttamiseen, jotka kärsivät köyhyydestä, sairaudesta tai muista vaikeuksista. Voit antaa myös aikaasi ja käyttää kykyjäsi. Voit palvella kodittomia, vammaisia, leskiä ja muita lähitienoolla ja asuinpaikkakunnallasi.

Tarvitsevien paikallisen ja yksilöllisen avustamisen lisäksi kirkko ojentaa kätensä kautta maailman uskontoon katsomatta ihmisille, jotka kärsivät luonnonmullistuksista, köyhyydestä, taudeista ja muista kriiseistä. Kirkko antaa perustarpeet turvaavaa apua, niin että perheet ja yksityiset ihmiset voivat toipua ja tehdä työtä omavaraisuuden saavuttamiseksi. Kirkon jatkuvalle koulutusrahastolle annetut lahjoitukset antavat huonompiosaisille myöhempien aikojen pyhille mahdollisuuden hankkia lisää koulutusta. Kirkon palvelulähetyssaarnaajat antavat vapaaehtoisesti aikaansa ja voimavarojaan parantaen luku- ja kirjoitustaitoa, edistäen terveyttä ja tarjoten koulutusta.

Lisäviitteitä: Jaak. 1:27; MK Jaak. 2:17–19; OL 42:31; 104:15–18.

Katso myös Paasto ja paastouhrit; Palveleminen.