Aiheet
Nöyryys
Alaviitteet
Aihe

Nöyryys

Nöyryys on sitä, että tunnustaa kiitollisena riippuvuutensa Herrasta – ymmärtää tarvitsevansa alati Hänen tukeaan. Nöyryys on sen tunnustamista, että lahjasi ja kykysi ovat Jumalan lahjoja. Se ei ole heikkouden, arkuuden eikä pelon merkki; se on merkki siitä, että tiedät, missä todellinen vahvuutesi on. Voit olla sekä nöyrä että peloton. Voit olla sekä nöyrä että rohkea.

Jeesus Kristus on suurin esimerkkimme nöyryydestä. Hän tunnusti aina kuolevaisuudessa tekemänsä palvelutyön aikana voimansa johtuvan siitä, että Hän oli riippuvainen Isästään. Hän sanoi: ”Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. – – En pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon.” (Joh. 5:30.)

Herra vahvistaa sinua, kun nöyrryt Hänen edessään. Jaakob opetti: ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. – – Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.” (Jaak. 4:6, 10.)

Lisäviitteitä: Matt. 18:4; 23:12; 26:39; Luuk. 22:42; 1. Piet. 5:5–6; Moosia 4:11–12; 15:6–7; Alma 5:27–28; Hel. 3:33–35; Et. 12:27; OL 12:8; 67:10; 112:10; 136:32–33.