Other Resources
Lähetystyö
edellinen seuraava

Lähetystyö

Kun me saamme evankeliumin mukaisen elämän siunauksia, me haluamme luonnollisesti muidenkin saavan noita siunauksia. Herra puhui siitä ilosta, joka elämäämme tulee, kun me kerromme Hänen evankeliumistaan:

”Jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun Isäni valtakunnassa!

Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun Isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne onkaan, jos johdatatte monta sielua minun luokseni!” (OL 18:15–16.)

Jokaisen jäsenen velvollisuus tehdä lähetystyötä

Herra on julistanut, että lähetystyö on kaikkien myöhempien aikojen pyhien velvollisuus (ks. OL 88:81). Kirkon jäsenenä sinä voit hyvällä elämälläsi ja todistuksesi voimalla auttaa valmistamalla perheesi jäseniä, ystäviä ja muita tuttavia tapaamaan kokoaikaisia lähetyssaarnaajia.

Voimallisin lähetystyösanomasi on oma esimerkkisi onnellisen myöhempien aikojen pyhän elämästä. Muista, etteivät ihmiset liity kirkkoon pelkästään oppimiensa evankeliumin periaatteiden takia. He liittyvät, koska he tuntevat jotakin sellaista, mikä alkaa tyydyttää heidän hengellisiä tarpeitaan. Jos olet vilpitön ystävyydessäsi heidän kanssaan, he voivat tuntea todistuksesi ja onnellisuutesi hengen.

Hyvän esimerkin näyttämisen lisäksi voit olla aina valmis antamaan vastauksen ”jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu” (1. Piet. 3:15). Voit rukoilla mahdollisuuksia kertoa muille palautetusta evankeliumista. Sitten voit olla valppaana, sillä monet ihmiset kaipaavat totuutta.

Palvelu kokoaikaisessa lähetystyössä

Ylösnousemuksensa jälkeen Vapahtaja käski opetuslapsiaan: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt. 28:19). Täyttääkseen tämän käskyn kyvykkäillä nuorilla miehillä on kirkossa velvollisuus valmistautua hengellisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti palvelemaan kokoaikaisina lähetyssaarnaajina. Myös yksinäisillä naisilla ja vanhemmilla aviopareilla on mahdollisuus palvella kokoaikaisessa lähetystyössä. Jos haluat palvella kokoaikaisessa lähetystyössä, puhu piispasi tai seurakuntasi johtajan kanssa.

Kirkon uusien jäsenten palveleminen

Lähetystyöhön kuuluu niiden auttaminen ja tukeminen, jotka liittyvät kirkkoon. Kun mietit tätä velvollisuutta, muista, että uudet jäsenet saattavat kohdata koetuksia, kun he liittyvät kirkkoon. Heidän uudet sitoumuksensa vaativat heitä usein unohtamaan vanhat tapansa ja luopumaan vanhoista ystävistä ja tuttavista. Lisäksi kirkko tuo mukanaan uuden elämäntavan, joka saattaa tuntua erilaiselta ja vaativalta.

Jokainen uusi kirkon jäsen tarvitsee kolmea asiaa: ystävän, tehtävän ja vaalimista ”Jumalan hyvällä sanalla” (Moroni 6:4). Sinä voit osallistua pyrkimyksiin antaa tätä apua. Voit aina olla ystävä. Vaikket olisikaan sellaisessa asemassa, että kutsuisit toisia virallisesti kirkon kutsumuksiin tai tehtäviin, voit työskennellä uusien jäsenten rinnalla palvelutyössä. Ja voit etsiä mahdollisuuksia kertoa Jumalan sanasta uusille jäsenille.

Lisäviitteitä: Mark. 16:15; Alma 26:1–16; OL 4; 60:2; 84:88; 123:12.