Aiheet
Hengen lahjat
Alaviitteet
Aihe

Hengen lahjat

Hengen lahjat ovat Pyhän Hengen voimalla annettavia siunauksia tai kykyjä. Jumala antaa ainakin yhden näistä lahjoista jokaiselle uskolliselle kirkon jäsenelle. Kun saat nämä lahjat, ne vahvistavat ja siunaavat sinua itseäsi ja auttavat sinua palvelemaan muita. (Ks. OL 46:8–12.) Pyhät kirjoitukset sisältävät opetuksia monista Hengen lahjoista:

 • tieto siitä, ”että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja että hänet ristiinnaulittiin maailman syntien tähden” (OL 46:13)

 • kyky uskoa niiden sanoihin, jotka todistavat Jeesuksesta Kristuksesta (ks. OL 46:14)

 • tieto ”eri palvelutehtävistä” (OL 46:15; ks. myös 1. Kor. 12:5); tätä lahjaa käytetään kirkon hallitsemiseen ja johtamiseen

 • tieto ”erilaisista voiman vaikutuksista”, mikä auttaa meitä erottamaan, tuleeko opetus tai vaikutus Jumalalta vai jostakin muusta lähteestä (OL 46:16; ks. myös 1. Kor. 12:6–7)

 • ”viisauden sanan” lahja (OL 46:17; 1. Kor. 12:8); tämä ei tarkoita lakia, jonka tunnemme viisauden sanana, vaan se on viisauden lahja – kyky käyttää tietoa vanhurskailla tavoilla

 • ”tiedon sanan” lahja (OL 46:18; 1. Kor. 12:8)

 • kyky opettaa Pyhän Hengen voimalla (ks. Moroni 10:9–10; ks. myös OL 46:18)

 • uskon lahja (ks. 1. Kor. 12:9; Moroni 10:11)

 • uskon lahja parantua (ks. OL 46:19)

 • uskon lahja parantaa (ks. OL 46:20; ks. myös 1. Kor. 12:9; Moroni 10:11)

 • voima ”tehdä ihmeitä” (1. Kor. 12:10; OL 46:21; ks. myös Moroni 10:12)

 • profetian lahja (ks. 1. Kor. 12:10; Moroni 10:13; OL 46:22); Johannes, jota Jeesus rakasti, opetti, että ”Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki” (Ilm. 19:10)

 • enkelien ja palvelevien henkien näkeminen (Moroni 10:14)

 • kyky ”erottaa eri henget toisistaan” (1. Kor. 12:10; OL 46:23)

 • lahja puhua eri kielillä (ks. 1. Kor. 12:10; Moroni 10:15; OL 46:24)

 • kielten tulkitsemisen lahja (1. Kor. 12:10; OL 46:25; ks. myös Moroni 10:16).

Nämä ja muut pyhissä kirjoituksissa mainitut Hengen lahjat ovat vain esimerkkejä monista Hengen lahjoista. Herra voi siunata sinua muulla tavoin riippuen uskollisuudestasi ja tarpeistasi sekä niiden tarpeista, joita palvelet. Hän on käskenyt meitä työskentelemään uutterasti, niin että voimme saada Hengen lahjoja:

”Varokaa sen tähden, ettei teitä eksytetä; ja jottei teitä eksytettäisi, tavoitelkaa vakaasti parhaita lahjoja muistaen aina, minkä vuoksi niitä annetaan;

sillä totisesti minä sanon teille, että niitä annetaan niiden hyödyksi, jotka rakastavat minua ja pitävät kaikki minun käskyni, ja sen, joka pyrkii tekemään niin, jotta se olisi kaikkien niiden hyödyksi, jotka etsivät tai jotka pyytävät minulta” (OL 46:8–9; ks. myös jae 26).

Lisäviitteitä: 1. Kor. 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; OL 46:27–33; UK 7.

Katso myös Ilmoitus; Pyhä Henki.