Aiheet
Vastoinkäymiset
Alaviitteet
Aihe

Vastoinkäymiset

Taivaallisen Isän lunastussuunnitelman mukaisesti koet kuolevaisuuden aikana vastoinkäymisiä. Koettelemukset, pettymykset, suru, sairaus ja murhe kuuluvat elämän vaikeuksiin, mutta ne voivat johtaa hengelliseen kasvuun, jalostumiseen ja edistymiseen, kun käännyt Herran puoleen.

Vastoinkäymisiä tulee eri tahoilta. Ajoittain voit kohdata koettelemuksia oman ylpeytesi ja tottelemattomuutesi seurauksena. Nämä koettelemukset voi välttää elämällä vanhurskaasti. Toiset koettelemukset vain kuuluvat luonnostaan elämään, ja niitä voi tulla silloinkin, kun elää vanhurskaasti. Voit kohdata koettelemuksia esimerkiksi sairauden tai epätietoisuuden hetkinä tai kun rakkaitasi kuolee. Toisinaan vastoinkäymisiä saattaa tulla toisten ihmisten huonojen valintojen ja loukkaavien sanojen ja tekojen takia.

Vastoinkäymisten kohtaaminen uskon avulla

Menestyksesi ja onnesi, niin nyt kuin iankaikkisuuksissakin, riippuvat suuresti siitä, kuinka suhtaudut elämän vaikeuksiin.

Eräs Mormonin kirjan kertomus kuvaa erilaisia suhtautumistapoja vastoinkäymisiin. Profeetta Lehi ja hänen perheensä olivat matkanneet erämaassa monen päivän ajan ja hankkineet ravintoa jousilla ja nuolilla. Lehin perhe joutui vaikeuksiin, kun Lehin pojat eivät enää voineet käyttää jousiaan. Lamanin ja Lemuelin jouset menettivät jäntevyytensä, ja Nefin jousi katkesi. Nälkäisinä ja väsyneinä Laman ja Lemuel alkoivat valittaa Herraa vastaan. Jopa Lehi alkoi nurista, kun taas Nefi ei suostunut lannistumaan. Hän ryhtyi työhön. Hän muisteli: ”Ja tapahtui, että minä, Nefi, tein puusta jousen ja suorasta kepistä nuolen; niinpä minä aseistauduin jousella ja nuolella, lingolla ja kivillä. Ja minä sanoin isälleni: Minne minä menen hankkimaan ravintoa?” Nefin sanoista nöyrtyneenä Lehi kysyi Herralta, mistä heidän pitäisi mennä hankkimaan ravintoa. Herra vastasi hänen rukouksiinsa ja johdatti Nefin paikkaan, josta tämä saattoi saada ravintoa. (Ks. 1. Nefi 16:15–31.)

Vastoinkäymisiä kohdatessaan jotkut ihmiset ovat Lamanin ja Lemuelin kaltaisia. He valittavat ja katkeroituvat. He esittävät sellaisia kysymyksiä kuin: ”Miksi tämän täytyy tapahtuu minulle? Miksi minun täytyy kärsiä tästä nyt? Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni tämän?” Mutta näillä kysymyksillä on valta hallita heidän ajatuksiaan. Sellaiset kysymykset saattavat vallata heidän näkemyksensä, viedä heidän voimansa ja riistää heiltä kokemuksia, joita Herra haluaa heidän saavan. Älä sinä tee niin vaan noudata Nefin esimerkkiä. Harkitse seuraavien kaltaisia kysymyksiä: ”Mitä minun pitää tehdä? Mitä minun on tarkoitus oppia tästä kokemuksesta? Mitä minun pitää muuttaa? Ketä minun pitää auttaa? Kuinka voin muistaa monet siunaukseni koettelemusten hetkinä?”

Eri vastoinkäymisiin on suhtauduttava eri tavoin. Jos esimerkiksi sairastut, sinun pitää ehkä olla vain kärsivällinen ja uskollinen. Jos kärsit muiden ihmisten sanojen tai tekojen takia, sinun pitäisi pyrkiä antamaan anteeksi niille, jotka ovat loukanneet sinua. Jos olet väkivallan uhri, sinun pitäisi hakea apua heti. Jos koettelemukset johtuvat omasta tottelemattomuudestasi, sinun tulisi korjata käyttäytymistäsi ja etsiä nöyrästi anteeksiantoa.

Vaikka jotkin reaktiosi vastoinkäymisiin vaihtelevatkin, yhden reagointitavan pitäisi pysyä samana – taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen turvaamisen. Profeetta Alma opetti: ”Jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan ja vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä” (Alma 36:3).

Taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen turvaaminen

Kun turvaat Isään ja Poikaan, olet varma siitä, että He rakastavat sinua täydellisesti – että He haluavat sinun onneasi ja että He auttavat sinua kasvamaan hengellisesti. Pidät käskyt. Pyrit tuntemaan Heidän tahtonsa ja teet, mitä He vaativat, vaikka itse haluaisitkin jotakin muuta. Rukoillessasi apua ymmärrät, ettei taivaallinen Isä ratkaise kaikkia asioita heti, vaan että Hän saattaa antaa sinun odottaa, niin että voit oppia ja kasvaa jatkuvasti. Siinä kaikessa saat lohtua varmuudesta, että Vapahtaja ymmärtää koettelemuksiasi täydellisesti. Osa Hänen ääretöntä sovitustaan oli, että Hän otti ”päällensä kansansa kivut ja sairaudet”. Hän otti ”päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sydämensä täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti auttaa kansaansa sen heikkouksien mukaisesti” (Alma 7:11–12). Koska Hän on kokenut sinun tuskasi, Hän osaa auttaa sinua. Jos katsot Häneen uskossa, Hän vahvistaa sinua vastustamaan mitä tahansa kokemaasi koettelemusta.

Kun pyrit turvaamaan Herraan koettelemuksen hetkinä, muista seuraavat profeetta Joseph Smithin kautta annetut neuvot:

”Sen, joka on uskollinen ahdingossa, sen palkka on suurempi taivaan valtakunnassa.

Te ette voi nähdä luonnollisilla silmillänne tällä hetkellä Jumalanne suunnitelmaa niistä asioista, jotka tulevat tämän jälkeen, ettekä kirkkautta, joka seuraa paljoa ahdinkoa.

Sillä paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset.” (OL 58:2–4.)

Rauhan ja ilon löytäminen vastoinkäymisten kohdatessa

Voit löytää rauhaa ja iloa silloinkin kun painit haasteiden ja surun kanssa. Mormonin kirjassa on kertomus vanhurskaasta kansasta, joka oppi tämän totuuden. Kärsiessään orjuudesta julman hallitsijan alaisuudessa he vuodattivat sydämensä Jumalan puoleen (ks. Moosia 24:8–12). Herra vastasi:

”Nostakaa päänne ja olkaa turvallisella mielellä, sillä minä tiedän sen liiton, jonka te olette tehneet minun kanssani; ja minä teen liiton kansani kanssa ja vapautan sen orjuudesta.

Ja minä myös kevennän ne kuormat, jotka on pantu teidän harteillenne, niin että te ette voi edes tuntea niitä selässänne, edes ollessanne orjuudessa; ja tämän minä teen, jotta te tämän jälkeen olisitte minun todistajinani ja jotta te tietäisitte varmasti, että minä, Herra Jumala, muistan kansaani sen ahdingoissa.” (Moosia 24:13–14.)

Kansa osoitti uskoa, ja heidän ”kannettavaksi pannut kuormat kevenivät, eli Herra vahvisti heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti, ja he alistuivat iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon” (Moosia 24:15).

Näiden vanhurskaiden ihmisten tavoin sinäkin voit alistua ”iloiten ja kärsivällisesti kaikkeen Herran tahtoon” tietäen, että Hän vahvistaa sinua koettelemuksissasi. Hän on luvannut: ”Kaikki, millä teitä on ahdistettu, koituu yhdessä teidän parhaaksenne ja minun nimeni kunniaksi” (OL 98:3).

Lisäviitteitä: Hepr. 4:15–16; 2. Nefi 2:11–24; Moosia 23:21–22; OL 105:6; 121:7–9; 122.

Katso myös Anteeksianto; Parannus; Pelastussuunnitelma; Rauha; Toivo.