Other Resources
Kuolema, hengellinen
edellinen seuraava

Kuolema, hengellinen

Hengellinen kuolema on ero Jumalasta. Pyhissä kirjoituksissa puhutaan kahdesta hengellisen kuoleman aiheuttajasta. Ensimmäinen aiheuttaja on lankeemus, ja toinen on meidän oma tottelemattomuutemme.

Mormonin kirjan profeetta Samuel opetti: ”Koko ihmissuku, joka on Aadamin lankeemuksen tähden erotettu pois Herran edestä, katsotaan kuolleeksi sekä siihen nähden, mikä on ajallista että siihen nähden, mikä on hengellistä” (Hel. 14:16). Maanpäällisen elämämme aikana me emme ole Jumalan edessä. Jeesus Kristus lunastaa sovituksen kautta jokaisen tästä hengellisestä kuolemasta. Samuel todisti, että Vapahtajan lunastus ”lunastaa koko ihmissuvun ensimmäisestä kuolemasta – siitä hengellisestä kuolemasta – –. Katso, Kristuksen ylösnousemus lunastaa ihmissuvun, niin, vieläpä koko ihmissuvun, ja tuo sen takaisin Herran eteen.” (Hel. 14:16–17.) Profeetta Lehi opetti, että sovituksen ansiosta ”kaikki ihmiset tulevat Jumalan luokse; niinpä he seisovat hänen edessään hänen tuomittavinaan totuuden ja pyhyyden mukaisesti, joka hänessä on” (2. Nefi 2:10).

Hengellinen kuolema tulee myös meidän oman tottelemattomuutemme seurauksena. Syntimme tekevät meistä epäpuhtaita ja kykenemättömiä asumaan Jumalan edessä (ks. Room. 3:23; Alma 12:12–16, 32; Hel. 14:18; Moos. 6:57). Jeesus Kristus tarjoaa lunastuksen tästä hengellisestä kuolemasta sovituksen kautta, mutta vain, kun me osoitamme uskoa Häneen, teemme parannuksen synneistämme ja noudatamme evankeliumin periaatteita ja toimituksia (ks. Alma 13:27–30; Hel. 14:19; UK 3).

Lisäviitteitä: 1. Nefi 15:33–35; Alma 40:26; 42:23.

Katso myös Jeesuksen Kristuksen sovitus; Kuuliaisuus; Lankeemus; Parannus; Synti; Usko.