Aiheet
Perisynti
Alaviitteet
Aihe

Perisynti

Aadamin ja Eevan lankeemuksen takia kaikki ihmiset elävät langenneessa tilassa, erossa Jumalasta ja fyysisen kuoleman alaisina. Meitä ei kuitenkaan tuomita siitä, mitä monet kutsuvat ”perisynniksi”. Toisin sanoen, me emme ole vastuussa Aadamin rikkomuksesta Eedenin puutarhassa. Profeetta Joseph Smith sanoi: ”Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen omista synneistään eivätkä Aadamin rikkomuksesta” (UK 2).

Vapahtaja maksoi sovituksen kautta Eedenin puutarhassa tehdyn rikkomuksen hinnan (ks. Moos. 6:53). Hän on antanut meille varmuuden ylösnousemuksesta ja lupauksen, että uskollisuudestamme riippuen me voimme palata taivaallisen Isämme eteen asumaan ikiajoiksi.

Katso myös Lankeemus.