Aiheet
Rakkaus
Alaviitteet
Aihe

Rakkaus

Aito rakkaus on ”Kristuksen puhdasta rakkautta” eli ”ikuista rakkautta” (Moroni 7:47; 8:17). Profeetta Mormon opetti: ”Rakkaus on pitkämielinen ja lempeä eikä kadehdi eikä pöyhkeile, ei etsi omaansa, ei vihastu helposti, ei ajattele pahaa eikä iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuudesta, kaiken se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii” (Moroni 7:45; ks. myös 1. Kor. 13:4–7).

Jeesus Kristus on täydellinen esimerkki rakkaudesta. Kuolevaisen palvelutyönsä aikana Hän alati ”kulki ympäri maata, teki hyvää” opettaen evankeliumia ja osoittaen lempeyttä ja sääliä köyhiä, ahdistettuja ja vaivattuja kohtaan (Ap. t. 10:38; ks. myös Matt. 4:23; Mark. 6:6). Hänen kruunaava rakkauden ilmauksensa oli Hänen ääretön sovituksensa. Hän sanoi: ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta” (Joh. 15:13). Se oli suurin pitkämielisyyden, ystävällisyyden ja epäitsekkyyden teko, minkä tulemme milloinkaan tuntemaan. Kun ymmärrät Vapahtajan kestävää rakkautta, voit osoittaa uskoa ja tehdä parannuksen synneistäsi varmana siitä, että Hän antaa sinulle anteeksi ja vahvistaa sinua pyrkimyksissäsi elää evankeliumin mukaan.

Vapahtaja haluaa sinun saavan Hänen rakkauttaan, ja Hän haluaa sinun myös osoittavan sitä muille. Hän julisti opetuslapsilleen: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34–35.) Perhesuhteissasi ja muissa suhteissa katso esimerkkiä Vapahtajasta. Pyri rakastamaan kuten Hän rakastaa osoittaen pettämätöntä sääliä, kärsivällisyyttä ja armoa.

Kun saat jatkuvasti Vapahtajan täydellistä rakkautta ja kun osoitat Kristuksen kaltaista rakkautta muita kohtaan, huomaat, että rakkautesi kasvaa. Koet iloa Herran palveluksessa olemisesta. Pyhä Henki on kumppanisi alati ja johdattaa sinua palveluksessasi ja suhteissasi muihin ihmisiin. Olet valmis kohtaamaan Herran tuomiolla, jolloin Hän palkitsee sinut Hänen työhönsä omistautumisesi mukaan. Mormon opetti:

”Jos siis – – teillä ei ole rakkautta, te ette ole mitään, sillä rakkaus ei koskaan katoa. Pitäkää sen vuoksi kiinni rakkaudesta, joka on suurin kaikista, sillä kaiken täytyy kadota –

mutta aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja se kestää ikuisesti; ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin.

Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni, Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille Poikansa Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajille; että teistä tulisi Jumalan lapsia; että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on; että meillä olisi tämä toivo; että meidät puhdistettaisiin niin kuin hän on puhdas.” (Moroni 7:46–48.)

Lisäviitteitä: 3. Moos. 19:18, 34; 5. Moos. 6:5; Matt. 22:35–40; 25:31–46; Luuk. 6:31–36; Joh. 13:34–35; 15:9–15; 1. Joh. 4:18; 2. Nefi 31:20; Moosia 4:14–15; Et. 12:33–34; OL 4:5; 12:8; 34:3; 121:11; 121:41–45; JSR 1. Joh. 4:12.

Katso myös Palveleminen.