Aiheet
Kristuksen valo
Alaviitteet
Aihe

Kristuksen valo

Kristuksen ”valo lähtee Jumalan edestä ja täyttää avaruuden äärettömyyden”. Se on ”valo, joka on kaikessa ja joka antaa elämän kaikelle ja joka on laki, jolla kaikkea hallitaan” (OL 88:12–13; ks. myös jakeet 6–11). Tällä voimalla on hyvä vaikutus kaikkien ihmisten elämään (ks. Joh. 1:9; OL 93:2). Pyhissä kirjoituksissa Kristuksen valoa sanotaan toisinaan Herran Hengeksi, Jumalan Hengeksi, Kristuksen Hengeksi ja elämän valoksi.

Kristuksen valoa ei pidä sekoittaa Pyhään Henkeen. Se ei ole persoona kuten Pyhä Henki on. Sen vaikutus johtaa ihmisiä löytämään tosi evankeliumin, ottamaan kasteen ja ottamaan vastaan Pyhän Hengen lahjan (ks. Joh. 12:46; Alma 26:14–15).

Omatunto on Kristuksen valon ilmentymä, joka antaa meille kyvyn erottaa oikea väärästä. Profeetta Mormon opetti: ”Kristuksen Henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta; ja nyt, minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava; sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta; sen vuoksi te voitte tietää täysin varmasti, että se on Jumalasta. – – Ja nyt, veljeni, koska te tunnette sen valon, jonka mukaan voitte arvostella ja joka valo on Kristuksen valo, katsokaa, ettette arvostele väärin, koska sillä samalla tuomiolla, jolla te tuomitsette, teidätkin tuomitaan.” (Moroni 7:16, 18.)

Lisäviitteitä: Joh. 8:12; Alma 28:14.

Katso myös Omatunto; Pyhä Henki.