Other Resources
Isä Jumala
edellinen seuraava

Isä Jumala

Isä Jumala on Korkein Olento. Me uskomme Häneen ja palvelemme Häntä. Hän on kaiken ylin Luoja, Hallitsija ja Varjelija. Hän on täydellinen, kaikkivaltias ja kaikkitietävä. Hänellä ”on liha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen” (OL 130:22).

Taivaallinen Isämme on tuomion ja väkevyyden ja tiedon ja voiman Jumala, mutta Hän on myös täydellisen armon, hyvyyden ja rakkauden Jumala. Vaikka me emme ”tiedä kaiken tarkoitusta”, voimme saada rauhaa siitä varmasta tiedosta, että Hän rakastaa meitä (ks. 1. Nefi 11:17).

Henkemme Isä

Yksi elämän suurista kysymyksistä on: ”Kuka minä olen?” Eräs rakastettu Alkeisyhdistyksen laulu auttaa jopa pieniä lapsia vastaamaan tähän kysymykseen. Laulamme: ”Oon lapsi Jumalan Ja saavuin päälle maan.” Tieto siitä, että me olemme Jumalan lapsia, antaa voimaa, lohtua ja toivoa.

Olet kirjaimellisesti Jumalan lapsi, hengellisesti syntynyt kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Hänen lapsenaan voit olla varma, että sinulla on jumalalliset, iankaikkiset mahdollisuudet ja että Hän auttaa sinua vilpittömissä pyrkimyksissäsi saavuttaa nuo mahdollisuudet.

Korkein Luoja

Taivaallinen Isä on Korkein Luoja. Hän loi Jeesuksen Kristuksen kautta taivaan ja maan ja kaiken, mitä niissä on (ks. Moos. 2:1). Alma sanoi: ”Kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala, niin, nimittäin maa ja kaikki, mitä sen päällä on, niin, ja sen liike, niin, ja myös kaikki planeetat, jotka liikkuvat säännöllisessä järjestyksessään, todistavat, että on olemassa Korkein Luoja” (Alma 30:44).

Ajattele silloin tällöin luomisen kauneutta: puita, kukkia, eläimiä, vuoria, meren aaltoja, vastasyntynyttä lasta. Katsele joskus taivasta, jossa tähtien ja taivaankappaleiden radat todistavat Jumalan liikkumisesta ”ylhäisyydessään ja voimassaan” (ks. OL 88:41–47).

Pelastussuunnitelman laatija

Taivaallinen Isämme haluaa meidän asuvan Hänen luonaan iankaikkisesti. Hänen työnsä on ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen” (Moos. 1:39). Sen toteuttamiseksi Hän laati pelastussuunnitelman. Hän lähetti rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen irrottamaan kuoleman kahleet ja sovittamaan maailman synnit: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Tämä uhri on Isämme meitä kohtaan tunteman rakkauden suurin ilmaus.

Isän Jumalan tuntemukseen tuleminen

Jumalan lapsina meillä on erityinen suhde Häneen, mikä asettaa meidät erilleen Hänen kaikista muista luoduistaan. Pyri tuntemaan taivaallinen Isäsi. Hän rakastaa sinua ja Hän on antanut sinulle kallisarvoisen mahdollisuuden lähestyä Häntä rukouksessa. Nöyryydessä ja vilpittömyydessä lausutut rukouksesi tulevat kuulluiksi ja niihin vastataan.

Voit tulla tuntemaan taivaallisen Isäsi myös oppimalla Hänen rakkaasta Pojastaan ja soveltamalla evankeliumia elämääsi. Vapahtaja opetti opetuslapsilleen: ”Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. – – Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 14:7, 9.)

Lähestyt Isää Jumalaa, kun tutkit pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen profeettojen sanoja sekä palvellessasi. Kun noudatat Jumalan tahtoa ja elät siten kuin Hän haluaa sinun elävän, sinusta tulee enemmän Hänen ja Hänen Poikansa kaltainen. Valmistaudut palaamaan Heidän luokseen asumaan.

Lisäviitteitä: Joh. 14:6, 21–24; 17:3; Moosia 4:9; OL 132:22–24; UK 1.

Katso myös Jumaluus; Luominen; Pelastussuunnitelma.