Aiheet
Abrahamin liitto
Alaviitteet
Aihe

Abrahamin liitto

Abraham vastaanotti evankeliumin, ja hänet asetettiin ylipapiksi (ks. OL 84:14; Abr. 1:2). Myöhemmin hän solmi selestisen avioliiton, joka on korotuksen liitto (ks. OL 131:1–4; 132:19, 29). Tekemiensä liittojen yhteydessä hän sai Herralta suuria perhettään koskevia lupauksia. Näihin lupauksiin kuului seuraavaa:

  • Hän saisi lukemattomia jälkeläisiä (ks. 1. Moos. 17:5–6; Abr. 2:9; 3:14).

  • Hänen jälkeläisensä saisivat evankeliumin ja pappeuden (ks. Abr. 2:9).

  • Hänen jälkeläistensä palveluksen kautta ”kaikki maan suvut [tulisivat] siunatuiksi, nimittäin evankeliumin siunauksilla, jotka ovat pelastuksen siunauksia, nimittäin iankaikkisen elämän” (Abr. 2:11).

Yhdessä kaikkia Abrahamin Herralta saamia liittoja ja lupauksia sanotaan Abrahamin liitoksi. Se on ikuinen liitto, joka koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä (ks. 1. Moos. 17:7). Jotta henkilö luettaisiin Abrahamin jälkeläisiin, hänen täytyy noudattaa evankeliumin lakeja ja toimituksia. Silloin hän voi saada kaikki Abrahamin liiton siunaukset, vaikkei hän olisikaan kirjaimellisesti Abrahamin jälkeläinen (ks. Gal. 3:26–29; 4:1–7; OL 84:33–40).

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenenä sinä olet liiton lapsi (ks. 3. Nefi 20:25–26). Olet ottanut vastaan ikuisen evankeliumin ja perinyt samat lupaukset, jotka annettiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Sinulla on oikeus pappeuden siunauksiin ja iankaikkiseen elämään sen mukaan, kuinka uskollinen olet pelastavien toimitusten vastaanottamisessa ja niihin liittyvien liittojen pitämisessä. Maan kansakunnat tulevat siunatuiksi pyrkimystesi ansiosta ja jälkeläistesi työn ansiosta.

Katso myös Iankaikkinen elämä; Liitto; Pappeus; Patriarkallinen siunaus; Toimitukset.