Other Resources
Kymmenen käskyä
edellinen seuraava

Kymmenen käskyä

Kymmenen käskyä ovat iankaikkisia evankeliumin periaatteita, jotka ovat välttämättömiä korotuksellemme. Herra ilmoitti ne Moosekselle muinaisina aikoina (ks. 2. Moos. 20:1–17), ja Hän on toistanut ne myöhempien aikojen ilmoituksissa (ks. OL 42:18–29; 59:5–13; 63:61–62). Kymmenen käskyä ovat oleellinen osa evankeliumia. Kuuliaisuus näille käskyille tasoittaa tietä kuuliaisuudelle muille evankeliumin periaatteille.

Seuraava kymmenen käskyn katsaus sisältää lyhyitä selityksiä siitä, kuinka ne yhä soveltuvat meidän elämäämme nykyaikana:

  1. ”Sinulla ei saa olla muita jumalia” (2. Moos. 20:3.) Meidän tulisi tehdä kaikki ”silmämääränä vain Jumalan kunnia” (OL 82:19). Meidän tulisi rakastaa ja palvella Herraa koko sydämestämme, koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme (ks. 5. Moos. 6:5; OL 59:5).

  2. ”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa” (2. Moos. 20:4). Tässä käskyssä Herra tuomitsee epäjumalien palvonnan. Epäjumalien palvonta voi saada monia muotoja. Eräät ihmiset eivät kumarru jumalankuvien eivätkä patsaiden edessä mutta korvaavat kyllä elävän Jumalan sellaisilla epäjumalilla kuin raha, aineellinen omaisuus, ajatukset tai arvovalta. Heidän elämässään ”heidän aarteensa on heidän jumalansa” – jumala, joka ”katoaa heidän mukanaan” (2. Nefi 9:30).

  3. ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä” (2. Moos. 20:7). Katso tämän käskyn selitystä artikkelista ”Rienaava ja alhainen kielenkäyttö”, s. 141–142.

  4. ”Muista pyhittää lepopäivä” (2. Moos. 20:8). Katso tämän käskyn selitystä artikkelista ”Lepopäivä”, s. 90–91.

  5. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” (2. Moos. 20:12). Tämä käsky pysyy voimassa silloinkin kun olemme jo aikuisia. Meidän tulisi aina löytää keinoja kunnioittaa vanhempiamme.

  6. ”Älä tapa!” (2. Moos. 20:13.) Katso selitystä siitä, kuinka tämä käsky soveltuu niihin, joita vaaditaan lähtemään sotaan, artikkelista ”Sota”, sivuilta 157–158.

  7. ”Älä tee aviorikosta” (2. Moos. 20:14). Myöhempien aikojen ilmoituksessa Herra tuomitsi paitsi aviorikoksen, myös kaiken sen kaltaisen (ks. OL 59:6). Haureus, homoseksuaalisuus ja muut sukupuolisynnit ovat tämän käskyn rikkomuksia. Katso tarkempaa selitystä artikkelista ”Siveys” sivuilta 152–157.

  8. ”Älä varasta!” (2. Moos. 20:15.) Varastaminen on eräänlaista epärehellisyyttä. Katso selitystä rehellisyydestä sivulta 141.

  9. ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan” (2. Moos. 20:16). Valheellisen todistuksen antaminenkin on eräänlaista epärehellisyyttä. Katso selitystä rehellisyydestä sivulta 141.

  10. ”Älä tavoittele toisen taloa – – äläkä mitään, mikä on hänen” (2. Moos. 20:17). Jonkin toiselle kuuluvan himoitseminen tai kadehtiminen on turmiollista sielulle. Se voi kalvaa ajatuksiamme ja vaivata meitä jatkuvalla surullisuudella ja tyytymättömyydellä. Usein se johtaa muihin synteihin ja taloudelliseen velkaantumiseen.

Vaikka useimmat kymmenestä käskystä ovat kieltoja, niissä on myös kehotuksia. Vapahtaja esitti yhteenvedon kymmenestä käskystä kahdessa periaatteessa: rakasta Herraa ja rakasta lähimmäisiäsi:

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.

Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.

Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Matt. 22:37–39.)

Lisäviitteitä: Moosia 12:33–36; 13:11–24.

Katso myös Jumalanpalvelus; Kunnioitus; Kuuliaisuus; Lepopäivä; Rehellisyys; Rienaava ja alhainen kielenkäyttö; Siveys; Sota; Tahdonvapaus.