Aiheet
Toimitukset
Alaviitteet
Aihe

Toimitukset

Kirkossa toimitus on pyhä, tiettyä kaavaa noudattava teko, joka suoritetaan pappeuden valtuudella. Eräät toimitukset ovat pelastuksemme edellytyksiä. Näitä toimituksia kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi. Niihin kuuluvat kaste, konfirmointi, Melkisedekin pappeuteen asettaminen (miehet), temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. Kaikkien näiden toimitusten yhteydessä me teemme Herran kanssa juhlallisia liittoja.

Pappeuden valtuudella suoritetaan myös muita toimituksia, kuten nimen ja siunauksen antaminen lapselle, öljyn pyhittäminen sekä sairaan ja ahdistetun voitelu ja siunaaminen. Vaikka ne eivät olekaan pelastuksemme edellytyksiä, ne ovat tärkeitä meidän lohduksemme, johdatukseksemme ja kannustukseksemme.

Toimitukset ja liitot auttavat meitä muistamaan, keitä me olemme. Ne muistuttavat meitä meidän velvollisuudestamme Jumalaa kohtaan. Herra on antanut ne auttaakseen meitä tulemaan Hänen luokseen ja saamaan iankaikkisen elämän. Kun me kunnioitamme niitä, Hän vahvistaa meitä.

Saatat saada monia mahdollisuuksia osallistua pappeuden toimituksiin. Aina kun saat sellaisen tilaisuuden, tee kaikki voitavasi valmistautuaksesi, suorititpa toimitusta tai olitpa saamassa sen. Voit valmistautua rukoilemalla, paastoamalla, neuvottelemalla pappeusjohtajien kanssa ja tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen profeettojen sanoja. Jos olet pappeudenhaltija, sinun pitäisi olla aina hengellisesti valmistautunut suorittamaan toimituksia. Elä puhdasta, kelvollista elämää ja pyri saamaan Pyhän Hengen jatkuva kumppanuus.

Lisäviitteitä: OL 84:19–21; UK 3–5.

Katso myös Evankeliumi; Liitto; Pappeus.