Aiheet
Kätten päällepaneminen
Alaviitteet
Aihe

Kätten päällepaneminen

Kätten päällepaneminen on Herran ilmoittama menetelmä suorittaa monia pappeuden toimituksia, kuten konfirmointi, asettaminen, jäsenten erottaminen palvelemaan kutsumuksissa, sairaan siunaaminen ja voitelu ja muiden pappeuden siunausten antaminen (ks. OL 42:44; UK 4–5). Pappeudenhaltijat, joilla on oikea valtuus, panevat kätensä toimituksen saavan henkilön pään päälle. Niin tehdessään he palvelevat välikappaleina, joiden kautta Herra siunaa lapsiaan (ks. OL 36:2).

Pappeudenhaltijat ovat aina käyttäneet tätä menetelmää. Aadam asetti vanhurskaat miespuoliset jälkeläisensä panemalla kätensä heidän päälleen (ks. OL 107:40–50). Kun Jaakob antoi siunauksen Efraimille ja Manasselle, hän pani kätensä heidän päänsä päälle (ks. 1. Moos. 48:14–19). Alma ”asetti pappeja ja vanhimpia – – panemalla kätensä heidän päällensä Jumalan järjestyksen mukaisesti” (Alma 6:1). Apostolit Pietari ja Johannes antoivat Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanemisella (ks. Ap. t. 8:14–17). Tällä taloudenhoitokaudella Johannes Kastaja antoi Aaronin pappeuden Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle panemalla kätensä heidän päälleen (ks. JS–H 68–69).

Lisäviitteitä: 4. Moos. 27:18–23; Ap. t. 19:1–6; 1. Tim. 4:14; OL 33:15; 35:6.

Katso myös Pappeus; Pyhä Henki.