Aiheet
Joseph Smith
Alaviitteet
Aihe

Joseph Smith

Neljätoistavuotias Joseph Smith etsi keväällä 1820 Jeesuksen Kristuksen tosi kirkkoa ja luki Raamatusta kohdan: ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.” (Jaak. 1:5; ks. myös JS–H 11–12.) Nuori Joseph noudatti yksinkertaisen, horjumattoman uskon mukaisesti tuon kohdan neuvoa. Hän meni yksin lehtoon, jossa hän rukoili saadakseen tietää, mihin kirkkoon hänen pitäisi liittyä. Vastauksena hänen rukoukseensa hänelle ilmestyivät Isä Jumala ja Jeesus Kristus. He sanoivat Hänelle muun muassa, ettei hänen pitänyt liittyä mihinkään silloiseen kirkkoon. (Ks. JS–H 13–20.)

Kun Joseph Smith osoitti kelvollisuutensa, hänelle annettiin jumalallinen tehtävä Jumalan profeettana. Herra suoritti hänen kauttaan suuren ja ihmeellisen teon, johon sisältyi Mormonin kirjan esiin tuominen, pappeuden palauttaminen, kallisarvoisten evankeliumin totuuksien ilmoittaminen, Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon perustaminen ja temppelityön aloittaminen. Joseph ja Hänen veljensä Hyrum saivat surmansa aseistautuneen joukon hyökkäyksessä 27. kesäkuuta 1844. He sinetöivät todistuksensa verellään.

Jotta todistuksesi palautetusta evankeliumista olisi täysi, siihen täytyy sisältyä todistus Joseph Smithin jumalallisesta tehtävästä. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon totuudellisuus riippuu ensimmäisen näyn ja muiden Herran Joseph Smithille antamien ilmoitusten totuudellisuudesta. Presidentti John Taylor, kirkon kolmas presidentti, kirjoitti: ”Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka koskaan on siinä elänyt” (OL 135:3).

Lisäviitteitä: Jes. 29:13–14; 2. Nefi 3:3–15; OL 5:9–10; 135; JS–H.

Katso myös Evankeliumin palauttaminen; Profeetat.