Other Resources
Apuyhdistys
edellinen seuraava

Apuyhdistys

Profeetta Joseph Smith perusti Apuyhdistyksen 17. maaliskuuta 1842 Nauvoossa Illinoisissa Yhdysvalloissa. Apuyhdistyksellä oli perustamisaikanaan kaksi päätarkoitusta: antaa apua köyhille ja tarvitseville sekä pelastaa sieluja. Järjestö on yhä olemassa, ja se on edelleen uskollinen noille kahdelle alkuperäiselle ohjaavalle periaatteelle. Apuyhdistyksen sisaret työskentelevät kaikkialla maailmassa pappeudenhaltijoiden kanssa kirkon tehtävän toteuttamiseksi. He tukevat toisiaan, kun he

  • vahvistavat todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta rukouksen ja pyhien kirjoitusten tutkimisen avulla

  • etsivät hengellistä voimaa noudattamalla Pyhän Hengen johdatusta

  • omistautuvat avioliiton, perheen ja kodin vahvistamiselle

  • saavat ylevyyttä äitiydestä ja iloa naisena olemisesta

  • iloitsevat palvelemisesta ja hyvistä töistä

  • rakastavat elämää ja oppimista

  • edustavat totuutta ja vanhurskautta

  • tukevat pappeutta Jumalan valtuutena maan päällä

  • iloitsevat temppelin siunauksista

  • ymmärtävät jumalallisen päämääränsä ja pyrkivät korotukseen.

Jos olet Apuyhdistyksessä, yksi tapa myötävaikuttaa järjestön tehtävän täyttämiseen on ottaa vastaan tehtävä palvella kotikäyntiopettajana. Kun vierailet sinulle määrättyjen sisarten luona ja palvelet heitä, varaa aikaa evankeliumin opettamiseen ja ystävyyssuhteiden vaalimiseen. Sen lisäksi että palvelet henkilöitä, sinulla voi olla tärkeä tehtävä perheiden vahvistamisessa.

Seurakuntien johtohenkilöt varmistavat, että kaikille 18 vuotta täyttäneille sisarille määrätään kotikäyntiopettajat. Pappeuden ja Apuyhdistyksen johtajat seuraavat kotikäyntiopettajien työtä auttaakseen heitä täyttämään kunkin sisaren hengellisiä ja ajallisia tarpeita.

Apuyhdistyksen sisarena sinä kuulut maailmanlaajuiseen sisarkuntaan, jota yhdistää omistautuminen Jeesukselle Kristukselle. Liityt yhteen muiden Jumalan tyttärien kanssa uskollisena ja hyveellisenä naisena, jolla on näkemystä ja lähimmäisenrakkautta, varmana tiedosta, että elämälläsi on merkitys, tarkoitus ja suunta. Osallistumalla Apuyhdistyksen toimintaan sinulla on mahdollisuuksia iloita sisaruudesta ja kumppanuudesta, palvella merkityksellisellä tavalla, todistaa, käyttää kykyjäsi muiden hyväksi ja kasvaa hengellisesti.