Aiheet
Evankeliumin opettaminen
Alaviitteet
Aihe

Evankeliumin opettaminen

Herra on julistanut: ”Ja minä annan teille käskyn, että teidän tulee opettaa toisillenne valtakunnan oppia. Opettakaa tunnollisesti, niin minun armoni on teidän kanssanne, niin että voitte saada täydellisempää opetusta teoriassa, periaatteessa, opissa, evankeliumin laissa, kaikessa, mikä liittyy Jumalan valtakuntaan ja mitä teidän on tarpeen ymmärtää.” (OL 88:77–78.)

Antaessaan meille tämän käskyn Herra antaa meille pyhän velvollisuuden. Hän johtaa meidät myös lukemattomiin mahdollisuuksiin palvella mielekkäästi. Harva kokemus on verrattavissa iloon, joka koituu siitä, että saa auttaa toisia oppimaan evankeliumia ja elämään sen mukaan.

Tämä opettamiskäsky koskee sinua, vaikkei sinulla juuri nyt olisikaan varsinaista opettajan tehtävää. Sinulla on opettamismahdollisuuksia perheesi jäsenenä, kotiopettajana tai kotikäyntiopettajana ja jopa työtoverina, naapurina ja ystävänä. Toisinaan opetat sanoilla, jotka olet valmistautunut sanomaan. Toisinaan voit käyttää hyödyksi lyhyitä suunnittelemattomia tuokioita, joissa voit opettaa evankeliumin totuuksia. Useimmin opetat esimerkillä.

Opettaminen niin kuin Vapahtaja opetti

Katso esimerkkiä Jeesuksesta Kristuksesta, kun pyrit opettamaan evankeliumia. Tutki kertomuksia Hänen palvelutyöstään Hänen ollessaan kuolevaisuudessa ja etsi keinoja opettaa kuten Hän opetti. Hän osoitti aitoa rakkautta ja huolenpitoa niitä kohtaan, joita Hän palveli. Hän vahvisti ihmisiä yksilöinä ja opetti evankeliumin periaatteita sellaisella tavalla, josta olisi heille apua heidän ainutlaatuisissa tarpeissaan. Joissakuissa Hän herätti halun ymmärtää evankeliumia ja elää sen mukaan. Aika ajoin Hän esitti kysymyksiä, jotka auttoivat heitä soveltamaan oppimaansa. Hän opetti evankeliumin pelastavia totuuksia auttaen kuulijoitaan ymmärtämään, mitä heidän oli tarpeen tietää, tehdä ja millaisia olla, jotta he saisivat iankaikkisen elämän lahjan.

Kun noudatat Vapahtajan esimerkkiä, opetuksesi ravitsee ja ylentää toisia, vahvistaa heidän uskoaan ja antaa heille luottamusta kohdata elämän haasteita. Se rohkaisee heitä hylkäämään synnin ja noudattamaan käskyjä. Se auttaa heitä tulemaan Kristuksen luokse ja pysymään Hänen rakkaudessaan.

Opettaminen Hengen avulla

Herra sanoi: ”Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta; ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa” (OL 42:14). Henki eli Pyhä Henki on jumaluuden jäsen. Yksi Hengen tarkoituksista on ilmoittaa totuus ”Pyhän Hengen voimalla” (Moroni 10:4–5). Ainoastaan Hengen vaikutuksesta evankeliumin opettaminen voi olla rakentavaa ja innoittavaa.

Etuoikeutenasi evankeliumin opettajana on olla väline, jonka kautta Pyhä Henki voi opettaa, todistaa, lohduttaa ja innoittaa. Profeetta Nefi opetti: ”Kun ihminen puhuu Pyhän Hengen voimalla, Pyhän Hengen voima vie sen ihmislasten sydämiin” (2. Nefi 33:1).

Jos valmistaudut hengellisesti, Pyhä Henki auttaa sinua tietämään, mitä tehdä ja sanoa opettaessasi. Voit valmistautua rukoilemalla usein, tutkimalla pyhiä kirjoituksia, elämällä evankeliumin mukaan ja olemalla nöyrä.

Opetusmenetelmiä

Opetuksesi on tehokkainta, kun käytät erilaisia tarkoituksenmukaisia menetelmiä. Voit esimerkiksi esittää kertomuksia ja esimerkkejä ihmisten kiinnostuksen ylläpitämiseksi ja osoittaaksesi, kuinka evankeliumin periaatteet soveltuvat jokapäiväiseen elämään. Voit käyttää kuvia ja havaintoesityksiä vahvistaaksesi pyhien kirjoitusten kertomusten ja evankeliumin periaatteiden ymmärrystä muissa ihmisissä. Musiikin kautta sinä ja oppilaasi voitte kutsua Pyhän Hengen vaikutuksen ja ilmaista tunteita, joita saattaa olla vaikea ilmaista muilla tavoilla. Voit esittää kysymyksiä, jotka kannustavat ajatuksia herättävään oppimiseen ja keskusteluun ja jotka johtavat kertomaan sopivalla tavalla henkilökohtaisista kokemuksista. Voit auttaa oppijoita keskittämään huomionsa yksinkertaisilla toimilla.

Kun harkitset jonkin tietyn opetusmenetelmän käyttöä, esitä itsellesi seuraavia kysymyksiä: Edistääkö tämä menetelmä Hengen vaikutusta? Onko se opettamieni periaatteiden pyhyyden mukainen? Rakentaako ja vahvistaako se niitä, joita opetan?

Muista, että evankeliumin opettajana edustat Herraa. Pidä huoli siitä, että kaikki tekemäsi ja sanomasi on kunnioittavaa ja Hänen tahtonsa mukaista.

Voit katsoa lisää evankeliumin opettamista koskevia ehdotuksia julkaisuista Opettaminen, kutsumuksista suurin (36123 130), Opettamisen opas (34595 130) ja Kirkkokäsikirja, kirja 2: Pappeusjohtajille ja apujärjestöjen johtajille (35903 130), luku 16, ”Evankeliumin opettaminen ja johtaminen”.

Lisäviitteitä: Moosia 18:19; Alma 1:26; 17:2–3; 31:5; OL 11:21.